Tác giả :

THÔNG BÁO

Về việc công bố Dự thảo Báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục

trong nội bộ Nhà trường

 

   Căn cứ Điều 13 - Mục 3 của Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, Nhà trường cần phải công bố dự thảo Báo cáo tự đánh giá trong nội bộ Trường ít nhất 2 tuần để các cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên, nhân viên và người học có thể đọc và đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá giúp Nhà trường tiến hành điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện để đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, thời gian đánh giá ngoài dự kiến vào tháng 11/2016.

Đề nghị Cán bộ viên chức và sinh viên toàn trường đọc dự thảo Báo cáo tự đánh giá để nắm rõ và rà soát về tình trạng chất lượng giáo dục, hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhân lực, cơ sở vật chất và các vấn đề liên quan khác của Nhà trường. Dự thảo Báo cáo tự đánh giá được gửi email tới từng cá nhân đồng thời được đăng trên website của Phòng Đảm bảo Chất lượng http://qao.hcmute.edu.vn.

Mọi ý kiến đóng góp gửi về Phòng Đảm bảo Chất lượng trong thời gian từ ngày 09/6/2016 đến ngày 23/6/2016 thông qua địa chỉ email: pdbcl@hcmute.edu.vn với tiêu đề email: Đóng góp ý kiến cho Báo cáo tự đánh giá chất lượng Trường. Hoặc gọi điện thoại góp ý trực tiếp tới số nội bộ: (08) 37221223 - 8191 (T. Ngân) - 8192 (C. Thủy) - 8194 (C. Nhân) trong khoảng thời gian trên.
        Link  file tại đây

Trân trọng cám ơn./.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Phòng Đảm bảo Chất lượng
Địa chỉ: Phòng A1-1102 - Tòa nhà trung tâm, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.
              Số 01 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP.HCM
Email: pdbcl@hcmute.edu.vn
Điện thoại: (+84-028) 3722 1223 (ext. 48195) - Gặp C.Trâm

Truy cập tháng: 24,143

Tổng truy cập:309,741