Tác giả :

 

 

STT/MÃ ĐƠN VỊ

ĐƠN VỊ

MTCL và kế hoạch thực hiện MTCL

A

1

Bộ phận Quản lý Hồ sợ Dự án

MTCL và kế hoạch thực hiện MTCL 2020-2021

2

Ban Quản lý Ký tục xá

MTCL và kế hoạch thực hiện MTCL 2020-2021

3

Phòng Đảm bảo Chất lượng

MTCL và kế hoạch thực hiện MTCL 2020-2021

4

Phòng Đào tạo

MTCL và kế hoạch thực hiện MTCL 2020-2021

5

Phòng Đào tạo Không chính quy

MTCL và kế hoạch thực hiện MTCL 2020-2021

6

Phòng Khoa học Công nghệ và Quan hệ Quốc tế

MTCL và kế hoạch thực hiện MTCL 2020-2021

7

Phòng Kế hoạch tài chính

MTCL và kế hoạch thực hiện MTCL 2020-2021

8

Phòng Quan hệ Doanh nghiệp

MTCL và kế hoạch thực hiện MTCL 2020-2021

9

Phòng Quản trị Cơ sở Vật chất

MTCL và kế hoạch thực hiện MTCL 2020-2021

10

Phòng Thiết bị Vật tư

MTCL và kế hoạch thực hiện MTCL 2020-2021

11

Phòng Tổ chức Hành chính

MTCL và kế hoạch thực hiện MTCL 2020-2021

12

Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên

MTCL và kế hoạch thực hiện MTCL 2020-2021

13

Phòng Truyền thông

MTCL và kế hoạch thực hiện MTCL 2020-2021

14

Phòng Thanh tra Giáo dục

MTCL và kế hoạch thực hiện MTCL 2020-2021

15

Trạm Y tế

MTCL và kế hoạch thực hiện MTCL 2020-2021

16

Thư viện

MTCL và kế hoạch thực hiện MTCL 2020-2021

C

31

Trung tâm Dạy học số

MTCL và kế hoạch thực hiện MTCL 2020-2021

32

Trung tâm Dịch vụ Sinh viên

MTCL và kế hoạch thực hiện MTCL 2020-2021

33

Trung tâm Giáo dục Thể chất và Quốc phòng

MTCL và kế hoạch thực hiện MTCL 2020-2021

34

Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế

MTCL và kế hoạch thực hiện MTCL 2020-2021

35

Trung tâm Phát triển Ngôn ngữ

MTCL và kế hoạch thực hiện MTCL 2020-2021

36

Trung tâm Sáng tạo và Khởi nghiệp

MTCL và kế hoạch thực hiện MTCL 2020-2021

37

Trung tâm Thông tin Máy tính

MTCL và kế hoạch thực hiện MTCL 2020-2021


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
Phòng Đảm bảo Chất lượng
Địa chỉ: Phòng A1-1102 - Tòa nhà trung tâm, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.
              Số 01 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP.HCM
Email: pdbcl@hcmute.edu.vn
Điện thoại: (+84-028) 3722 1223 (ext. 48195) - Gặp C.Trâm

Truy cập tháng: 38,986

Tổng truy cập:395,124