Tác giả :

 

XÂY DỰNG VÀ DUY TRÌ VĂN HÓA CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

 

“Văn hóa cải tiến chất lượng trong một tổ chức là hoạt động được thực hiện hàng ngày từ cấp lãnh đạo tới từng nhân viên của tất cả các mảng, không phải chỉ là công việc đặc thù của riêng Phòng Đảm bảo Chất lượng!”

 

Sáng ngày 21/9/2021, Webinar về “Xây dựng và duy trì văn hóa cải tiến chất lượng” (Creating and Maintaining a culture of quality improvement) đã được tổ chức bởi dự án BUILD-IT với sự tham gia chia sẻ những kinh nghiệm của 3 diễn giả bao gồm TS. Scott Danielson (Arizona State University), PGS.TS. Lê Ngọc Quỳnh Lam (Giám đốc TT KĐCLGD, ĐHQG-HCM) và PGS.TS. Đinh Thành Việt (Trưởng Ban ĐBCLGD – ĐH Đà Nẵng).

 

Văn hóa chất lượng có thể được thực hiện ở bất cứ tổ chức nào nhằm hướng tới sự hoàn thiện hơn. Việc triển khai thực hiện văn hóa chất lượng được xem như là một cuộc cách mạng bắt đầu từ những thay đổi nhỏ dần đến những thay đổi lớn hơn trong một tổ chức và không phải lúc nào cũng bắt đầu từ cấp lãnh đạo cao nhất vì mỗi cá nhân cần phải đảm bảo chất lượng và luôn cần phải cải tiến chất lượng trong từng hoạt động và công việc do mình đảm nhận.

 

Để triển khai xây dựng và duy trì văn hóa chất lượng trong một tổ chức, vai trò của lãnh đạo tổ chức rất quan trọng trong việc đưa ra các chiến lược, cung cấp nguồn lực cần thiết để phát huy tối đa tính tự chủ của từng CBVC và giải quyết hiệu quả các phản kháng/chống đối sự thay đổi, đổi mới xảy ra trong quá trình thực hiện. Ngoài ra, lãnh đạo cấp cao cần định hướng để tạo ra những đột phá, phá vỡ các khuôn khổ cứng nhắc cùng các suy nghĩ hạn hẹp, tư duy cục bộ, luôn khuyến khích sự hợp tác, lắng nghe, thúc đẩy, cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ các hoạt động đổi mới nhằm không ngừng cải tiến chất lượng trong mọi hoạt động của tổ chức. Bên cạnh đó cần đào sâu tìm cho ra gốc rễ của vấn đề để giải quyết triệt để, ra quyết định nhanh chóng và phù hợp dựa trên bộ dữ liệu thu thập được và không quá kỳ vọng và sự hoàn hảo ở những bước đầu triển khai.

 

Đội ngũ lãnh đạo cấp trung chịu trách nhiệm triển khai, xây dựng hoàn thiện các chính sách, quy định, chuẩn hóa quy trình, các công cụ hỗ trợ và luôn vận dụng chu trình PDCA trong mọi hoạt động.

 

Chia sẻ của PGS.TS. Đinh Thành Việt ở cấp độ chương trình đào tạo (CTĐT):

Cũng tại buổi hội thảo PGS.TS Đinh Thành Việt khẳng định rằng “ Hoạt động đảm bảo chất lượng là một hành trình chứ không phải là điểm đến”, cần diễn ra liên tục, xuyên suốt trong quá trình thực hiện. Trên tinh thần đó PGS.TS Đinh Thành Việt đã trình bày những vấn đề mà Đại học Đà Nẵng đã từng bước cải tiến qua các giai đoạn đánh giá chất lượng cấp CTĐT theo AUN-QA, đồng thời chia sẻ những yếu tố cần thực hiện để xây dựng và duy trì hoạt động đảm bảo chất lượng đó là:

 

Phải có nguồn lực để vận hành hệ thống ĐBCL: hiện nay Đại học Đà Nẵng có Hội đồng ĐBCL, Ban ĐBCL, các trường thành viên có Phòng ĐBCL thực hiện công tác duy trì, đảm bảo chất lượng dưới sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu và Hội đồng ĐBCL theo các quy định và chính sách trong đó bao gồm văn hóa chất lượng. Các trường thành viên cử cán bộ tham gia các buổi tập  huấn, hội thảo liên quan đến chất lượng (HEEAP, VULII, BUILT-IT, ,…)

 

Thực hiện đánh giá cấp CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA để từng bước rút kinh nghiệm cho các hoạt động đánh giá cấp chương trình kế tiếp. Mỗi đợt đánh giá các chuyên gia của Hội đồng đánh giá AUN-QA sẽ giúp Trường cũng như CTĐT phát hiện ra những điểm yếu còn tồn tại để khắc phục. Ví dụ: Đại học Đà Nẵng còn tồn tại khi lần đầu thực hiện đánh giá là chưa đo chuẩn đẩu ra chương trình, chưa có phiếu đánh giá hoạt động học tập (rubric), chưa đối sánh với các CTĐT khác của các trường trong khu vực và các nước tiên tiến,…từ những nhận xét đó Nhà trường đã từng bước cải tiến những thiếu sót và đạt được những tiến bộ vượt bậc qua những lần đánh giá tiếp theo.

 

Cuối phần trình bày PGS.TS Đinh Thành Việt đã chia sẻ cách thức mà trường đã sử dụng để thực hiện hoạt động cải tiến sau đánh giá đó là:

 

Xây dựng Performance Incicator (PIs) cho CTĐT để đo CĐR CTĐT (PLOs) và làm cầu nối liên kết giữa PLOs và CLOs (CĐR của môn học). Thực hiện thí điểm ở một chương trình để đánh giá hiệu quả, đưa dữ liệu đánh giá vào từng học kì, phân công người thu thập dữ liệu để chủ động trong việc đánh giá chuẩn đầu ra mà sinh viên đạt được. Xác định các chỉ số PI và thực hiệc đánh giá xem sinh viên đã đạt được chỉ số này như thế nào, đồng thời xác định những PI còn thiếu sót để chỉnh sửa, tiếp tục cải tiến đồng thời duy trì PIs đã đạt yêu cầu.

 

Xây dựng các rubric chung, rubric cho teamwork,…theo khả năng sáng tạo hoặc theo tư duy phản biện. Xây dựng checklist để đánh giá hiệu quả sử dụng rubric. Xây dựng chỉ số đánh giá chất lượng bài kiểm tra về độ tin cậy, độ khó,…

 

Cập nhật, rà soát, chỉnh sửa CTĐT bám sát chiến lược, tầm nhìn, sứ mệnh của Nhà trường định kỳ hàng năm để tích lũy làm minh chứng sử dụng cho các hoạt động đánh giá chất lượng cấp CTĐT và kịp thời đổi mới CTĐT nếu cần thiết. Có chính sách, hợp đồng giữa trường và khoa về việc hỗ trợ cho đội ngũ thực hiện việc chỉnh sửa này và nhanh chóng triển khai việc đổi mới xuống từng giảng viên để cùng phối hợp đồng bộ trong quá trình thực hiện (Ví dụ: hoạt động giảng dạy online trong mùa dịch Covid).

 

Thực hiện biên soạn tài liệu: "Phát triển, đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo và đo lường đánh giá chuẩn đầu ra", chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn thực hiện cho các trường về hoạt động đảm bảo chất lượng trong giáo dục đại học.

  

Tiếp tục cử cán bộ tham gia tập huấn các buổi hội thảo, báo cáo, hội thảo về nội dung liên quan đến đảm bảo chất lượng đồng thời phát triển cơ sở vật chất hỗ trợ cho các hoạt động kiểm định, đánh giá.

 

Tham gia các hoạt động bổ trợ liên quan đến ĐBCL như: dự án EPICs của BUILD-IT, hoạt động Star-up dành cho sinh viên, các dự án về hợp tác-học tập doanh nghiệp. Hoạt động phối hợp nghiên cứu giữa GV-SV, GV-doanh nghiệp,…

 

Cũng trong buổi hội thảo PGS.TS. Lê Ngọc Quỳnh Lam (Giám đốc TT KĐCLGD, ĐHQG-HCM) đã có những chia sẻ về hoạt động đảm bảo chất lượng đối với cấp độ CSGD như sau:

 

“Văn hóa chất lượng không phải là một phương pháp cụ thể mà nó gắn kết vào từng hoạt động để giúp chúng ta đạt được kết quả như mong muốn”. Với tiêu chí đó PGS.TS. Lê Ngọc Quỳnh Lam đã trực tiếp giải đáp những câu hỏi về văn hóa chất lượng gồm:

 

Những thành tố nào xây dựng thành văn hóa chất lượng trong một tổ chức?

Văn hóa chất lượng bao gồm 3 yếu tố: hữu hình (bộ nhận diện thương hiệu, logo, đồng phục,…), giá trị mà tổ chức phát biểu (sứ mệnh, mục tiêu, chiến lược, giá trị cốt lõi,…), giá trị chia sẻ và niềm tin cá nhân vào tổ chức (sự tận tụy, trung thành, sự cống hiến,…) và 2 khía cạnh kết nối chặt chẽ với nhau là: cấu trúc quản lý (mục tiêu, chiến lược, quy trình,…liên quan đến hoạt động đảm bảo chất lượng) và tâm lý-văn hóa (cá nhân cam kết, có trách nhiệm sẻ chia và hợp tác để cùng thực hiện hoạt động của nhà trường – tập thể là sự tương tác có hiệu quả giữa các cá nhân) để thực hiện có hiệu quả về văn hóa chất lượng.

 

Văn hóa chất lượng được đề cập vào các tiêu chuẩn AUN-QA như thế nào?

Theo tiêu chuẩn AUN-QA, văn hóa chất lượng gắn vào từng hoạt động cụ thể của con người trong tổ chức, có thể hiểu là trong mọi tiêu chuẩn hay hoạt động cộng đồng đều triển khai theo quy luật PDCA, cụ thể văn hóa chất lượng được mô tả rõ nét trong các tiêu chuẩn cụ thể sau:

 

Tiêu chuẩn 1 với từ khóa “culture - văn hóa” điều này giúp cho các tổ chức hoàn thành sứ mệnh và đạt được tầm nhìn đã đề ra về hoạt động đảm bảo chất lượng trong tổ chức của mình.

 

Tiêu chuẩn 3 với từ khóa “Management - Quản lý” sẽ tạo ra một văn hóa tổ chức mang dấu ấn riêng cho từng đơn vị.

 

Tiêu chuẩn 9 với từ khóa “ Assurance System – Hệ thống đánh giá” bao gồm các yếu tố về kế hoạch, chiến lược,… kết hợp chặt chẽ với nhau để đạt được hiệu quả văn hóa chất lượng.

 

Để xây dựng thành công văn hóa chất lượng trong tổ chức theo PGS.TS. Lê Ngọc Quỳnh Lam cần có 3 hành động chính, đó là:

 • - Sử dụng hiệu quả nguồn lực của tổ chức hiện có
 • - Khai thác có hiệu quả các dữ liệu về hoạt động đảm bảo chất lượng
 • - Cải tiến liên tục về cá nhân, cơ sở giảng dạy, cơ sở vật chất,…của tổ chức theo định kỳ hoặc theo từng giai đoạn để đảm bảo nguồn lực luôn phân bố đều cho các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu, phục vụ cộng đồng.

Để văn hóa chất lượng ngấm vào từng thành viên trong mỗi bộ phận, mỗi tổ chức thì cơ sở giáo dục đại học phải đóng 3 vai trò xét trong chuỗi gia tăng giá trị của người học đó là:

 • - Là khách hàng (customer) của các trường THPT khi thực hiện tuyển sinh đầu khóa.
 • - Tạo ra giá trị gia tăng (add value) cho sản phẩm của mình (người học).
 • - Là nhà cung cấp (supplier) nguồn lực cho thị trường lao động.

 

 

Cuối cùng để đảm bảo cho sự thay đổi thành công cần phải có đủ 9 thành tố quyết định cùng với quyết tâm thực hiện đổi mới, sáng tạo kết hợp sự chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao trong tổ chức.

 

 

Các giá trị cốt lõi của HCMUTE ban hành kèm QĐ số 1420/QĐ – ĐHSPKT ngày 11/5/2020:

 • Gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống nhân văn của dân tộc Việt Nam.
 • Nâng đỡ tài năng và tính sáng tạo; chú trọng đào tạo kỹ năng và trách nhiệm nghề nghiệp.
 • Tôn trọng lợi ích của người học và của cộng đồng. Xây dựng xã hội học tập.
 • Đề cao chất lượng, hiệu quả và sự đổi mới trong các hoạt động.
 • Hội nhập, hợp tác và chia sẻ.

 

PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

 

Các hình ảnh khác của hội thảo:

(Hội thảo xây dựng và duy trì văn hoá cải tiến chất lượng được diễn ra vào ngày 21/9/2021)

 

(Hội thảo được trình bày bởi TS. Scott Danielson (Arizona State University), PGS.TS. Lê Ngọc Quỳnh Lam (Giám đốc TT KĐCLGD, ĐHQG-HCM) và PGS.TS. Đinh Thành Việt (Trưởng Ban ĐBCLGD – ĐH Đà Nẵng).

 

PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
Phòng Đảm bảo Chất lượng
Địa chỉ: Phòng A1-1102 - Tòa nhà trung tâm, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.
              Số 01 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP.HCM
Email: pdbcl@hcmute.edu.vn
Điện thoại: (+84-028) 3722 1223 (ext. 48195) - Gặp C.Trâm

Truy cập tháng: 81,870

Tổng truy cập:514,593