Tác giả :

1. Báo cáo Tự đánh giá của Nhà trường

- Báo cáo Tự đánh giá CTGD SPKT Điện công nghiệp 2012
- Báo cáo Tự đánh giá Trường 2005 
Danh sách minh chứng

2. Kiểm định viên

- Thông báo 1787 Tuyển chọn Kiểm định viên KĐCLGD ĐH và TCCN 27/10/2014
Quyết định số 81 về Tuyển chọn và cấp thẻ Kiểm định viên KĐCLGD ĐH&TCCN đợt 1 20/10/2014
- Quyết định số 80 về Tuyển chọn và cấp thẻ Kiềm định viên KĐCLGD ĐH&TCCN đặc cách 17/10/2017
- Thông tư số 18 Ban hành CTĐT Kiểm định viên KĐCLGD ĐH, TCCN 14/5/2013
- Thông tư số 60 Quy định Kiểm định viên KĐCLGD 28/12/2012


3. Trung tâm Kiểm định Chất lượng giáo dục

- Quyết định số 5570 Thành lập Trung tâm Kiểm định CLGD ĐHQG TP.HCM 22/11/2013
- Quyết định số 3568 Thành lập Trung tâm Kiểm định CLGD ĐHQG HN 05/9/2013
- Thông tư số 61 Quy định Điều kiện thành lập, giải thể của Tổ chức Kiểm định CLGD 28/12/2012

4. Hướng dẫn Tự đánh giá Trường Đại học

- Công văn số 6072 cử cán bộ tham dự tập huấn Tự đánh giá trường đại học 24/10/2014
Tài liệu tham khảo - Định nghĩa Chất lượng Giáo dục
- Tài liệu tham khảo - Tổng quan khái niệm chất lượng và CLGD trong GDĐH
- Tài liệu tham khảo - Tổng quan về Hệ thống kiểm định CLGDĐG và TCCN trên thế giới và trong nước
- Kỹ thuật viết báo cáo Tự đánh giá
- Kỹ thuật thu thập thông tin, minh chứng
- Kinh nghiệm triển khai Tự đánh giá
- Công văn số 1480 Hướng dẫn Đánh giá ngoài Trường ĐH, CĐ, TCCN 29/8/2014
- Hợp nhất quyết định số 65-37 về Tiêu chuẩn ĐGCL Trường ĐH 04/3/2014
- Công văn số 527 Hướng dẫn sử dụng tiêu chí ĐGCL Trường ĐH 23/5/2013
- Công văn số 462 Hướng dẫn Tự đánh giá Trường ĐH, CĐ, TCCN 09/5/2013
- Thông tư số 62 Quy định về Quy trình và Chu kỳ kiểm định CLGD Trường ĐH, CĐ, TCCN 28/12/2012
- Chỉ thị số 46 Tăng cường công tác đánh giá và KĐCLGD 05/8/2008
- Công văn số 564 Hướng dẫn Tự đánh giá Trường ĐH, CĐ, TCCN 09/6/2008
- Hướng dẫn sử dụng tiêu chí ĐGCL Trường ĐH 06/6/2008


5. Hướng dẫn Tự đánh giá CTĐT

- Thông tư số 38 Quy định Quy trình và Chu kỳ KĐCL CTĐT Trường ĐH, CĐ, TCCN 29/11/2013
- Thông tư số 49 Quy định tiêu chuẩn ĐGCL CTĐT GV THPT trình độ ĐH 12/12/2012
- Hướng dẫn Tự đánh giá chất lượng CTĐT GV THPT trình độ ĐH
- Hướng dẫn sử dụng Bộ tiêu chuẩn ĐGCL CTĐT GV THPT trình độ ĐH


6. Danh sách các trường ĐH, CĐ, TCCN đã hoàn thành Báo cáo Tự đánh giá tính đến 30/11/2013

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
Phòng Đảm bảo Chất lượng
Địa chỉ: Phòng A1-1102 - Tòa nhà trung tâm, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.
              Số 01 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP.HCM
Email: pdbcl@hcmute.edu.vn
Điện thoại: (+84-028) 3722 1223 (ext. 48195) - Gặp C.Trâm

Truy cập tháng: 41,065

Tổng truy cập:440,123