Tác giả :

Tiêu chí (*)

Gợi ý viết mô tả

Minh chứng có thể sử dụng

13. Lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan

 

Tham khảo quy trình ISO liên quan đang được áp dụng tại trường:

1. Đánh giá sự thảo mãn của HSSV trong thời gian học -2005 – P.CTHSSV
2. Đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng đối với CTĐT -2005 – P.CTHSSV
3. Giải quyết khiếu nại của CBVC – 2010 – P.TTGD

 

Nên minh họa bằng sơ đồ, thể hiện việc khảo sát các bên liên quan. Mô tả theo các ý:

 

Quy trình thực hiện khảo sát?

Sự thường xuyên? tỉ lệ phản hồi? cỡ mẫu? Các hành động nhằm cải thiện tỉ lệ phản hồi.

Các kết quả khảo sát được dùng vào việc cải tiến như thế nào?

13.1 Thị trường lao động (nhà tuyển dụng) có phản hồi cho nhà trường.

 

Quy trình "Đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng đối với CTĐT" -2005

 Nhà trường/khoa khảo sát thị trường lao động bằng cách nào?

Mẫu phiếu khảo sát tìm hiểu mức độ đáp ứng nhu cầu công việc của sinh viên tốt nghiệp ĐHSPKT

 Phân tích số liệu khảo sát

Kết quả khảo sát doanh nghiệp tìm hiểu mức độ đáp ứng nhu cầu công việc của sinh viên tốt nghiệp ĐHSPKT ngày 15/7/2009 và 5/8/ 2014

 

 Minh chứng xử lý và sử dụng ý kiến phản hồi của DN vào việc cải tiến

13.2 Khoa có đầy đủ hệ thống để thu thập thông tin phản hồi từ sinh viên và cự sinh viên

Khoa có bộ phận liên lạc với cựu sinh viên sau khi tốt nghiệp không? Có hội sinh viên tốt nghiệp/cựu sinh viên không?

Quyết định số 879/QĐ-ĐHSPKT-TCCB ngày 10/10/2013: v/v kiện toàn cơ cấu tổ chức của Ban liên lạc cựu sinh viên

- Nhà trường/khoa khảo sát cựu sinh viên bằng cách nào? Khoa có giữ liên lạc với cựu sinh viên? Khoa có hội cựu sinh viên?

Mẫu phiếu khảo sát sinh viên tốt nghiệp

Khảo sát sinh viên tốt nghiệp, cựu sinh viên

Thông báo số 447/TB-PĐT ngày 5/6/2014 v/v kế hoạch tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp, đợt tốt nghiệp tháng 03/2014- hệ chính quy; Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp thực hiện khảo sát

Báo cáo số 09 /BC-ĐBCL về kết quả khảo sát ý kiến sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 3/2014 ngày 31/7/2014

  Bản kết quả tổng hợp ý kiến khảo sát sinh viên tốt nghiệp đợt T6-2014 Khoa CKĐ, CKM, Đ-ĐT

  Bản kết quả tổng hợp ý kiến khảo sát sinh viên tốt nghiệp đợt T6-2014 ngành Cơ điện tử -Khoa  CKM

Bản kết quả tổng hợp ý kiến khảo sát sinh viên tốt nghiệp đợt T6-2014 ngành Công nghệ kỹ thuật Ôtô  -Khoa  CKĐ

Bản kết quả tổng hợp ý kiến khảo sát sinh viên tốt nghiệp đợt T6-2014 ngành
Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử Khoa  Điện- Điện tử

Khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên

Công văn số 1276/BGDĐT-NG, ngày 20/2/2008 v/v tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của GV

QĐ 38/QĐ-ĐHSPKT-ĐT ngày 14/4/2008  v/v lấy ý kiến phản hồi từ  người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

Mẫu phiếu khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy lý thuyết của giảng viên

   Mẫu phiếu khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động hướng dẫn thực hành thí nghiệm của giảng viên

  Thông báo số 54/TB-ĐHSPKT-ĐBCL ngày 08/5/2014: v/v tổ chức lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên HK2, 2013-2014; Hướng dẫn thực hiện khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng dạy

Báo cáo số 08  /BC-ĐBCL ngày 15/7/2014 về kết quả khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên

Báo cáo của khoa về chất lượng giảng dạy của giảng viên từ kết quả khảo sát sinh viên (minh chứng cho việc sử dụng kết quả khảo sát để cải tiến) Các khoa tự in và ký tên làm minh chứng

Bảng so sánh kết quả khảo sát của 9 lần khảo sát ( văn bản giấy và file mềm đính kèm )

Sinh viên tốt nghiệp đánh giá như thế nào về CTĐT? Phản hồi từ sinh viên tốt nghiệp có được khoa sử dụng để điều chỉnh CTĐT khi cần thiết không? (phản hồi về CTĐT, sự phát triển của thị trường lao động)

Các góp ý của cựu sinh viên 3 Khoa

Minh chứng cho việc sử dụng kết quả khảo sát sinh viên tốt nghiệp, cựu sinh viên vào việc cải tiến;

13.3 Cán bộ có phản hồi cho nhà trường.

 

Mẫu phiếu khảo sát

 

Kết quả khảo sát cán bộ viên chức do P.HCTH thực hiện HKII năm học 2013-2014

- Nhà trường/khoa khảo sát cán bộ bằng cách nào?

 

 

 

- Phân tích số liệu khảo sát

Minh chứng cho việc sử dụng kết quả khảo sát vào việc cải tiến;

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Phòng Đảm bảo Chất lượng
Địa chỉ: Phòng A1-1102 - Tòa nhà trung tâm, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.
              Số 1 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, TP.HCM
Email: pdbcl@hcmute.edu.vn
Điện thoại: 08 (37221223) (ext. 48190) - Gặp C.Trang

Truy cập tháng: 15,669

Tổng truy cập:193,547