Tác giả :

Tiêu chí (*)

Gợi ý viết mô tả

Minh chứng có thể sử dụng

3. Tiêu chuẩn 3. Nội dung và cấu trúc chương trình 

 

Tham khảo quy trình ISO liên quan đang được áp dụng tại trường:

Lập và điều chỉnh chương trình  đào tạo – 2005 – P.ĐT

3.1 Nội dung chương trình có sự cân đối tốt giữa kiến thức, kỹ năng đại cương và chuyên ngành [Đọc thêm tiêu chí số1]

Nội dung chương trình được thiết kế dựa trên cơ sở nào?

Chương trình chi tiết; khung chương trình đào tạo;

Chương trình đào tạo được thiết kế dựa vào khung chương trình của Bộ, ngoài ra khoa có tham khảo khung chương trình của trường (trong hoặc ngoài nước) nào không?

Quy định 546/QĐ-ĐHSPKT-ĐT ngày 1/11/2010 v/v xếp lĩnh vực, nhóm ngành và tên gọi, mã ngành đào tạo hiện hành (Kèm bảng danh mục và mã các CTĐT trường ĐHSPKT TP. HCM)

Các khối kiến thức được phân bố như thế nào? Có cân đối giữa các môn học chung và chuyên ngành hay không?

QĐ 547/ĐHSPKT-ĐT  ngày 1/11/2010 về việc xây dựng và lập kế hoạch đào tạo được áp dụng từ khoá tuyển sinh 2012-2013

Quy định Số: 706/QĐ-ĐHSPKT-ĐT ngày 14/11/2011 quy định về việc  xây dựng các chương trình đào tạo và phân bố các học phần giáo dục đại cương, các học phần Sư phạm kỹ thuật trong các CTĐT 150 tín chỉ

Biên bản nghiệm thu CTĐT của hội đồng khoa học

3.2 Nội dung chương trình phản ánh tầm nhìn và sứ mạng của trường [Đọc thêm tiêu chí số2]

Nội dung chương trình có phản ánh tầm nhìn và sứ mạng của trường không? Phản ánh như thế nào? Chương trình đào tạo có điểm gì nổi bật nhằm đạt được sứ mạng và tầm nhìn (của trường, khoa, bộ môn)?

Chương trình đào tạo

Brochure, tài liệu giới thiệu về chương trình; chương trình chi tiết;

3.3 Sự góp phần đạt được kết quả học tập dự kiến của từng học phần được thể hiện rõ [Đọc thêm tiêu chí số3]

Nội dung CTĐT có phản ánh KQHTDK và xem xét việc đạt được các kết quả này không?

Skill matrix

Đạt được như thế nào?

Bảng đối chiếu mối quan hệ giữa các học phần và KQHTDK (Skill matrix)

3.4 Cấu trúc chương trình đào tạo được thiết kế sao cho nội dung các học phần có sự kết hợp và củng cố lẫn nhau. [Đọc thêm tiêu chí số4]

Giải thích cấu trúc CTĐT

 

Các (nhóm) học phần nào có sự kết hợp hoặc củng cố cho (nhóm) học phần nào?

Sơ đồ tuyến môn học;

Mối liên hệ giữa các học phần bắt buộc và tự chọn có hợp lý không?

Các quy định về việc đăng ký học phần, học phần bắt buộc, học phần tiên quyết;

Hướng dẫn sinh viên đăng ký môn học

Cấu trúc chương trình được thiết kế dựa trên cơ sở nào?

Quy định 546/QĐ-ĐHSPKT-ĐT ngày 1/11/2010 v/v xếp lĩnh vực, nhóm ngành và tên gọi, mã ngành đào tạo hiện hành (Kèm bảng danh mục và mã các CTĐT trường ĐHSPKT TP. HCM)

Việc thiết kế các học phần có phải tuân theo yêu cầu gì để đạt được sự chặt chẽ trong cấu trúc chương trình? Ai đặt ra những yêu cầu này?

QĐ 547/ĐHSPKT-ĐT  ngày 1/11/2010 về việc xây dựng và lập kế hoạch đào tạo được áp dụng từ khoá tuyển sinh 2012-2013

 

Quy định Số: 706/QĐ-ĐHSPKT-ĐT ngày 14/11/2011 quy định về việc  xây dựng các chương trình đào tạo và phân bố các học phần giáo dục đại cương, các học phần Sư phạm kỹ thuật trong các CTĐT 150 tín chỉ

 

Quy định số 15/QĐ-ĐHSPKT-ĐT ngày 19/6/2013 về xây dựng các CTĐT chuyên ngành và phân bố sinh viên theo các chuyên ngành đào tạo

 

Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 v/v ban hành Quy chế đào tạo đại học cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

 CTĐT sử dụng hình thức tổ chức như thế nào (khóa học, học kỳ, học phần, chủ đề? Các tổ chức này được các bên liên quan đánh giá như thế nào?

Quy chế 43/2007/QĐ-BGDĐT, quy định về đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ngày 15/8/2007

3.5 Chương trình thể hiện chiều rộng và chiều sâu [Đọc thêm tiêu chí số5]

Chương trình thể hiện chiều rộng và chiều sâu như thế nào? Điều này mang lại những thuận lợi gì?
Ghi chú:
Chiều rộng: Số lượng môn học và khối kiến thức bao trùm
Chiều sâu: Trình tự các môn học từ cơ bản đến nâng cáo được sắp xếp thế nào?

 Chương trình chi tiết; skill matrix;

Độ khó của các học phần có tăng lên theo thời gian không?
Đánh giá theo cấp độ khó tăng dần dựa vào bảng Bloom Taxonomy

 Minh chứng về các kiểm tra đánh giá với độ khó tăng dần (học thuộc lòng, suy luận, phân tích,…) như đề thi qua các học kỳ, các hình thức kiểm tra đánh giá như: làm bài tập, làm tiểu luận, thuyết trình, vấn đáp…

Năm đầu tiên của chương trình có cung cấp cái nhìn thấu đáo/ sâu sắc đầy đủ về các phần còn lại của chương trình hay không?

Chương trình chi tiết môn Nhập môn Công nghệ Kỹ thuật
Chương trình chi tiết; skill matrix;

3.6 Chương trình thể hiện rõ học phần cơ bản, học phần cơ sở ngành, học phần chuyên ngành và tiểu luận hoặc luận văn tốt nghiệp [Đọc thêm tiêu chí số 6]

Chương trình có thể hiện rõ các học phần…?

Lộ trình học tập;

Dùng sơ đồ (có thể dung hình kim tự tháp hoặc Flow chart) thể hiện (lộ trình học) các nhóm học phần.

Khung chương trình đào tạo
QĐ 547/ĐHSPKT-ĐT  ngày 1/11/2010 về việc xây dựng và lập kế hoạch đào tạo được áp dụng từ khoá tuyển sinh 2012-2013

 

Quy định Số: 706/QĐ-ĐHSPKT-ĐT ngày 14/11/2011 quy định về việc  xây dựng các chương trình đào tạo và phân bố các học phần giáo dục đại cương, các học phần Sư phạm kỹ thuật trong các CTĐT 150 tín chỉ

Sự phân bố như vậy có hợp lý không?

Quy định về việc đăng ký học phần; đăng ký thực hiện luận văn tốt nghiệp.

 

Bảng mô tả tóm tắt các môn học

3.7 Nội dung chương trình được cập nhật [Đọc thêm tiêu chí số 1]

- Cấu trúc và nội dung chương trình có thay đổi trong thời gian gần đây không? Tại sao?

Kế hoạch, hình ảnh tổ chức giao lưu trao đổi, góp ý CTĐT

- Chu kỳ cập nhật chương trình đào tạo là bao lâu? Có văn bản nào quy định? Ai tham gia vào việc điều chỉnh, cập nhật?

Quy trình lập và điều chỉnh CTĐT

Nội dung CTĐT có được cập nhật không?

Quy định về việc được phép điều chỉnh 5% CTĐT hàng năm

Các phiên bản chương trình được điều chỉnh

Chương trình đào tạo có bao giờ gặp trở ngại nào hay chưa?

 

Có văn bản nào hướng dẫn hoặc quy định việc thiết kế, cập nhật, phê duyệt chương trình đào tạo?

Các văn bản, biên bản thể hiện việc cập nhật, phê duyệt chương trình

Có thực hiện đối sánh khi thiết kế và phát triển chương trình đào tạo?

Minh chứng thể hiện việc đối sánh;

Các minh chứng khác liên quan

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Phòng Đảm bảo Chất lượng
Địa chỉ: Phòng A1-1102 - Tòa nhà trung tâm, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.
              Số 1 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, TP.HCM
Email: pdbcl@hcmute.edu.vn
Điện thoại: 08 (37221223) (ext. 48190) - Gặp C.Trang

Truy cập tháng: 15,675

Tổng truy cập:193,553