Tác giả :

1. Các văn bản về đánh giá CTĐT theo tiêu chuẩn AUN của Nhà trường:

  - Quyết định số 1245 Thành lập Hội đồng tự đánh giá CTĐT theo tiêu chuẩn AUN 10/12/2013.
  - Quyết định số 730 Thành lập nhóm chuyên trách hỗ trợ công tác kiểm định CTĐT theo tiêu chuẩn      AUN 26/8/2014 bao gồm:
      + Nhóm soạn thảo báo cáo SAR CTĐT Kỹ thuật Cơ điện tử (CKM)
      + Nhóm soạn thảo báo cáo SAR CTĐT Công nghệ kỹ thuật ô tô (CKĐ)
      + Nhóm soạn thảo báo cáo SAR CTĐT Công nghệ kỹ thuật Đ-ĐT
      + Nhóm kiểm tra chéo CTĐT kỹ thuật Cơ điện tử
      + Nhóm kiểm tra chéo CTĐT Công nghệ kỹ thuật Ô tô
      + Nhóm kiểm tra chéo CTĐT Công nghệ kỹ thuật Điện -Điện tử
      + Nhóm thu thập thông tin minh chứng
      + Nhóm tư vấn đánh giá CTĐT theo tiêu chuẩn AUN
      + Nhóm tự đánh giá cấp trường

2. Hội thảo, tập huấn AUN (Tháng 4/2013):
  - 
Bài báo cáo Hội thảo tập huấn đánh giá CTDT theo tiêu chuẩn AUN ngày 22-23/4/2014.
  - Thông báo Hội thảo tập huấn kiểm định CTĐT theo tiêu chuẩn AUN 02/4/2014.

3. Tài liệu tham khảo AUN:

  - Tài liệu Hướng dẫn Tự đánh giá chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA (Trường ĐH Cần Thơ CTU)
  - SAR - Electrical Engineering Program, December 2014 (CTU)
  - SAR - College of Aquaculture and fisheries, August 2014 (CTU)
  - SAR - Biotechnology Research and Development Institute, August 2014(CTU)
  - Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo chuyên ngành Cơ khí Chế biến K.34 (CTU)

4. Văn bản kiểm định chất lượng của AUN:

   - Guide to AUN Actual Quality Assessment at Programme Level, March 2011.
  - Guidelines for AUN Quality Assessment and Assessors & Framework of AUN QA strategic action plan 2012-2015, February 2013.
  - SAR - Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level Version 3_2015
5. Báo cáo của Nhà trường
  - Báo cáo Đảm bảo Chất lượng bên trong theo AUN

6. Bảng thống kê minh chứng theo Bộ tiêu chuẩn của AUN
Minh chứng tiêu chuẩn 1
Minh chứng tiêu chuẩn 2
Minh chứng tiêu chuẩn 3
Minh chứng tiêu chuẩn 4
Minh chứng tiêu chuẩn 5
Minh chứng tiêu chuẩn 6
Minh chứng tiêu chuẩn 7
Minh chứng tiêu chuẩn 8
Minh chứng tiêu chuẩn 9
Minh chứng tiêu chuẩn 10
Minh chứng tiêu chuẩn 11
Minh chứng tiêu chuẩn 12
Minh chứng tiêu chuẩn 13
Minh chứng tiêu chuẩn 14
Minh chứng tiêu chuẩn 15


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Phòng Đảm bảo Chất lượng
Địa chỉ: Phòng A1-1102 - Tòa nhà trung tâm, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.
              Số 01 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP.HCM
Email: pdbcl@hcmute.edu.vn
Điện thoại: 08 (37221223) (ext. 48190) - Gặp C.Trang

Truy cập tháng: 23,567

Tổng truy cập:238,552