Tác giả :

Tiêu chí (*)

Gợi ý viết mô tả

Minh chứng có thể sử dụng

14. Tiêu chuẩn 14. Đầu ra

 

Tham khảo quy trình ISO liên quan đang được áp dụng tại trường:

1. Xét nợ học phần và xét công nhận tốt nghiệp – 2005
2. Quản lý, cấp phát bằng tốt nghiệp ĐH, CĐ &TCCN - 2007
3. Đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng đối với CTĐT -2005 – P.CTHSSV
4. Thực hiện đề tài NCKH cấp trường - 2012

14.1 Tỉ lệ tốt nghiệp là thỏa đáng và tỉ lệ thôi học là chấp nhận được

Cung cấp thông tin về tỉ lệ tốt nghiệp/ bỏ học. Phân tích tỉ lệ tốt nghiệp/bỏ học.

Thống kê số liệu theo "Bảng theo dõi việc học tập của sinh viên" (Hình 13)

Trường có hệ thống quản lý tỷ lệ tốt nghiệp và tỷ lệ thôi học không?

 

Có điểm gì nổi bật/kém hơn so với các ngành khác/trường khác?

 

Tiêu chuẩn trung bình của sinh viên tốt nghiệp có phù hợp không?

 

Khoa nhận xét gì về tỉ lệ tốt nghiêp và bỏ học hiện nay? Có giải pháp gì để cải thiện? Có biến động nào nào về tỷ lệ tốt nghiệp trong 5 năm qua không?
Tỷ lệ sinh viên bỏ học? Có lý do nào giải thích cho tỷ lệ đó không? Sinh viên bỏ học thường đi đâu?

 

14.2 Thời gian tốt nghiệp trung bình là thỏa đáng

Thời gian tốt nghiệp trung bình của sinh viên là bao lâu? Có những vấn đề nào tác động đến thời gian tốt nghiệp?

 

Đánh giá của khoa về thời gian trung bình tốt nghiệp?

 

Khoa có biện pháp nào để khuyến khích sinh viên hoàn tất khóa học và rút ngắn thời gian tốt nghiệp? có hiệu quả không?

 

 Chất lượng sinh viên tốt nghiệp có đáp ứng nhu cầu đào tạo không? Kết quả đạt được có như mong đợi không?

 

14.3 Tình hình có việc làm của sinh viên tốt nghiệp là thỏa đáng

 Khoa có khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp (có việc làm hoặc chưa có việc làm trong 6 tháng, trong 1 năm, hoặc 2 năm sau khi tốt nghiệp – số liệu trong 5 năm trở lại)?

 Mẫu phiếu khảo sát sinh viên tốt nghiệp (sau 3 tháng tốt nghiệp)

Thông báo số 447/TB-PĐT ngày 5/6/2014 v/v kế hoạch tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp, đợt tốt nghiệp tháng 03/2014- hệ chính quy; Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp thực hiện khảo sát

Báo cáo số 09 /BC-ĐBCL về kết quả khảo sát ý kiến sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 3/2014 ngày 31/7/2014

Bản kết quả tổng hợp ý kiến khảo sát sinh viên tốt nghiệp đợt T6-2014 Khoa CKĐ, CKM, Đ-ĐT

Bản kết quả tổng hợp ý kiến khảo sát sinh viên tốt nghiệp đợt T6-2014 ngành Cơ điện tử -Khoa  CKM

Bản kết quả tổng hợp ý kiến khảo sát sinh viên tốt nghiệp đợt T6-2014 ngành Công nghệ kỹ thuật Ôtô  -Khoa  CKĐ

Bản kết quả tổng hợp ý kiến khảo sát sinh viên tốt nghiệp đợt T6-2014 ngành
Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử Khoa  Điện- Điện tử

Phân tích tình hình có việc làm? Nhu cầu của thị trường lao động?

Các phân tích của Khoa về tình hình thất nghiệp của sinh viên

Sinh viên tốt nghiệp có dễ kiếm được việc làm hay không? Công việc mà sinh viên tốt nghiệp đang làm có phù hợp với bằng cấp hay không?

Trong vài năm gần đây, có thay đổi nào về triển vọng của thị trường lao động đối với sinh viên tốt  nghiệp được ghi nhận không? Những tìm năng đó là gì?

Đối sánh với sinh viên tốt nghiệp của các trường khác cùng ngành (về tình hình có việc làm, chức vụ trong công việc, mức lương…)

Các nhà tuyển dụng có nhận xét gì về sinh viên tốt nghiệp của chương trình?

Mẫu phiếu khảo sát tìm hiểu mức độ đáp ứng nhu cầu công việc của sinh viên tốt nghiệp ĐHSPKT

 Kết quả khảo sát doanh nghiệp tìm hiểu mức độ đáp ứng nhu cầu công việc của sinh viên tốt nghiệp ĐHSPKT ngày 15/7/2009 và 5/8/ 2014

Minh chứng xử lý và sử dụng ý kiến phản hồi của DN vào việc cải tiến

14.4 Cấp độ của các hoạt động nghiên cứu của cán bộ giảng dạy và sinh viên là thỏa đáng

Năng lực và hoạt động nghiên cứu của sinh viên và cán bộ/ giảng viên?

Quyết định số 86/2010/QĐ-ĐHSPKT – QLKH ngày 30/12/2010: Quyết định Ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường.

Các chính sách của trường và khoa đối với hoạt động nghiên cứu của sinh viên và cán bộ/giảng viên?

Quy chế chi tiêu nội bộ ( Quy định về định mức nghiên cứu khoa học của giảng viên)

Nguồn tài chính cung cấp cho các hoạt động nghiên cứu của sinh viên và cán bộ/giảng viên?

Tài chính cấp cho nghiên cứu: Bảng tổng hợp kế hoạch phân bổ kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ từ năm 2010 đến 2013

Giảng viên và sinh viên và sinh viên thực hiện các loại nghiên cứu nào? Các hoạt động này có phù hợp với tầm nhìn và sứ mạng của trường và khoa không?

 

Số bài báo khoa học? Những bài báo này có được công bố trên các tạp chí trong nước, khu vực hay quốc tế

 Các sản phẩm nghiên cứu, bài báo, tạp chí…

Danh sách các bài báo khoa học của GV được xuất bản trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước từ 2012 đến 2014
a. Giấy đề nghị thanh toán năm 2012 (tháng 7, 10, 11, 12)
b. Giấy đề nghị thanh toán 2013 (tháng 1, 4, 5, 6, 9, 10, 12)
c. Giấy đề nghị thanh toán 2014 (tháng 1, 2, 4)

So sánh các hoạt động nghiên cứu với các trường khác?

 

Họ có than phiền cụ thể gì về sinh viên tốt nghiệp không?

 

Những thế mạnh cụ thể của các sinh viên tốt nghiệp được sử dụng lao động đánh
giá cao là gì

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Phòng Đảm bảo Chất lượng
Địa chỉ: Phòng A1-1102 - Tòa nhà trung tâm, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.
              Số 1 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, TP.HCM
Email: pdbcl@hcmute.edu.vn
Điện thoại: 08 (37221223) (ext. 48190) - Gặp C.Trang

Truy cập tháng: 15,668

Tổng truy cập:193,546