Tác giả :

Tiêu chí (*)

Gợi ý viết mô tả

Minh chứng có thể sử dụng

10. Trang thiết bị và cơ sở hạ tầng

 

Tham khảo quy trình ISO liên quan đang được áp dụng tại trường:

1. Lập dự án đầu tư – 2005 – P. QT– QLDA
2. Bảo trì - sửa chữa thiết bị – 2011 – P.TBVT
3. Mua vật tư thiết bị - 2005 – P.TBVT
4. Bổ sung tài liệu tham khảo – 2011 – Thư viện
5. Biên mục tài liệu – 2006 – Thư viện
6. Biên soạn và phát hành giáo trình – 2005 – TV

 

Trang thiết bị và cơ sở hạ tầng bao gồm các trang thiết bị và cơ sở hạ tầng trong toàn trường, liên quan đến chương trình đào tạo;

 

10.1 Thiết bị giảng dạy (hội trường, phòng học) thích hợp [Đọc thêm tiêu chí số 1]

Khoa có đủ giảng đường, phòng hội thảo, phòng thí nghiệm, phòng đọc sách, phòng máy tính? Những loại phòng này có đáp ứng được yêu cầu về loại hình học tập không

   Cơ sở vật chất của nhà trường năm 2009-2010, 2010-2011,  2011-2012, 2013-2014 (3 công khai)

Các phương tiện âm thanh hình ảnh có đầy đủ và sẵn sàng sử dụng không?

Kế hoạch  đầu tư xây dựng, sửa chữa chống xuống cấp công trình năm 2012

 

   Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm học 2011-2012, 2012-2013

 

 Dự toán kinh phí năm 2013

 

Dự trù kinh phí cải tạo, sửa chữa, mua sắm năm 2014

 

   Báo cáo kết quả thực hiện ý kiến kết luận và chỉ đạo của Hiệu trưởng về việc giải quyết các vấn đề do HSSV đặt ra tại các buổi gặp gỡ đối thoại HKII 2009-2010, 2010 – 2011, học kỳ I 2012-2013

Cơ sở hạ tầng thư viện

 Thống kê cơ sở hạ tầng của thư viện

 

  Mục lục hồ sơ mua sắm vật tư bào trì, sửa chữa năm 2013

 

Giấy đề nghị lắp đặt sửa chữa của các đơn vị và xác nhận thay thế của đơn vị sử dụng năm 2013, 2014

 

Hóa đơn bán hàng ngày 22/8/2014

 

Giấy đề nghị thanh toán

Các phương tiện dạy học (máy chiếu, máy tính, thiết bị nghe nhìn...)

 

10.2 Tài nguyên thư viện đầy đủ và cập nhật [Đọc thêm tiêu chí số3,4]

Thư viện có trang bị đầy đủ để phục vụ cho việc đào tạo hay không?

Thống kê tài liệu Thư viện ngày 30/9/2014

Thư viện có dễ sử dụng không?

Danh mục tài liệu chuyên ngành Kỹ thuật Cơ Điện Tử

 

Danh mục tài liệu chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử ngày 30/9/2014

 

Danh mục tài liệu chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô ngày 30/9/2014

 

Phiếu đề nghị bổ sung tài liệu tham khảo

Biên soạn giáo trình

 Thông báo số 100/TB –ĐHSPKT-BGT về việc triển khai đăng ký biên soạn giáo trình và tài liệu học tập theo CTĐT 150TC  HKII năm học 2013-2014,  ngày 23/12/2013

Công văn số 2435/BGDĐT – GDĐH về việc rà soát CĐR và biên soạn giáo trình ngày 12/4/2013

 Thông báo số 01/TB-ĐHSPKT-BGT về việc triển khai đăng ký biên soạn giáo trình và tài liệu học tập theo CTĐT 150TC  HKII năm học 2014-2015, ngày 21/7/2014

  Phiếu đăng ký biên soạn giáo trình và tài liệu học tập môn công nghệ Hàn thiết bị chịu áp lực ngày 29/7/2014.

   Hợp đồng trách nhiệm (dùng trong biên soạn giáo trình, tài liệu học tập) ngày 4/8/2014

Phiếu đăng ký biên soạn giáo trình và tài liệu học tập môn Anh văn chuyên ngành công nghệ môi trường, ngày 28/8/2014.

   Hợp đồng trách nhiệm (dùng trong biên soạn giáo trình, tài liệu học tập) ngày 6/9/2014

 

  Danh mục “ Tủ sách giáo trình điện tử ĐHSPKT”

 

 Thống kê các lớp tập huấn của thư viện ngày 30/9/2014

 

  Giấy đề nghị về việc triển lãm sách ngày khai giảng ngày 29/92014

 

 Thống kê các đối tác phát hành giáo trình điện tử

Các quy trình của Thư viện

 Quy trình “ Biên mục tài liệu”

Quy trình Biên soạn và phát hành giáo trình

Quy trình Bổ sung tài liệu tham khảo

10.3 Thiết bị phòng thí nghiệm đầy đủ và cập nhật [Đọc thêm tiêu chí số1,2]

Mô tả Các PTN phục vụ CTĐT của Khoa và các khoa liên quan (có đủ thiết bị, có cán bộ hỗ trợ phòng thí nghiệm không?)

Danh sách PTN tại khoa phục vụ CTĐT

 

Danh sách PTN tại các khoa khác phục vụ CTĐT

 

“Bản tổng hợp số liệu báo cáo AUN của P.TBVT”: Kinh phí trang bị thiết bị máy móc cấp cho 03 khoa trong 05 năm gần nhất từ 2010 đến 2014

Danh mục trang thiết bị và máy móc phòng thí nghiệm của 3 Khoa:

Danh mục trang thiết bị và máy móc phòng thí nghiệm của 3 Khoa:

 

Sổ “Danh mục kiểm kê tài sản cố định công cụ, dụng cụ” năm 2014 của Khoa CKĐ”

 

Sổ “Danh mục kiểm kê tài sản cố định công cụ, dụng cụ” năm 2014 của Khoa CKM”

 

 Sổ “Danh mục kiểm kê tài sản cố định công cụ, dụng cụ” năm 2014 của Khoa Đ-ĐT” (chưa có)

Tài trợ của Khoa CKĐ

Tài trợ của Khoa CKĐ

1 .    QĐ số 4327/QĐ-BGDĐT, ngày 30/09/2010 v/v cho phép trường ĐHSPKT TPHCM tiếp nhận thiết bị tài trợ không hoàn lại từ Công ty Toyota Việt Nam; Danh mục thiết bị; Biên bản giao nhận TSCĐ.

2 .    Email 24/08/2009: The 2009 Toyota Technical Education Support Program; The List of Training Tools/Equipments&Materials in 5th Year Support

3 .    QĐ số 2469/QĐ-BGDĐT ngày 16/05/2007 v/v cho phép Trường ĐHSPKT TPHCM được tiếp nhận viện trợ của công ty Toyota VN; Danh mục thiết bị; List of Tools, Equipment for HCM BP T-TEP Third year support; Biên bản bàn giao thiết bị đào tạo sửa chữa ôtô (tài trợ năm thứ 3); Biên bản giao nhận TSCĐ ngày 10/04/2008.

4 .    QĐ số 3247/QĐ-BGDĐT ngày 27/6/2006 v/v cho phép Trường ĐHSPKT TPHCM được tiếp nhận viện trợ của công ty Toyota VN; Danh  mục thiết bị; Danh mục thiết bị tài trợ cho trường BP T-TEP HCM (tài trợ năm thứ hai).

5 .    Biên bản bàn giao thiết bị đào tạo sửa chữa ô tô ngày 12/12/2006 giữa trường ĐH SPKT TPHCM và Công ty ô tô Toyota VN; Biên bản giao nhận TSCĐ 12/12/2006; Công văn số 232/CV-ĐHSPKT ngày 27/7/2006  v/v ủy quyền tiếp nhận thiết bị phục vụ đào tạo

6 .    Biên bản bàn giao thiết bị đào tạo sửa chữa ô tô ngày 19/12/2006 giữa trường ĐH SPKT TPHCM và Công ty ô tô Toyota VN; Biên bản giao nhận TSCĐ 12/12/2006;

7 .    Số 842 TC/XNVT Giấy xác nhận viện trợ không hoàn lại ngày 15/08/2006; Tờ khai hàng hóa xuất khẩu/nhập khẩu phi mậu dịch; Phụ lục tờ khai hàng hóa nhập khẩu

Tài trợ của Khoa CKM- Bộ môn CĐT

Tài trợ của Khoa CKM- Bộ môn CĐT

1 . Intel equipment Donation agreement – Agreement number Caheda 61109, 3rd 11 2009; Terms and conditions of equipment donation agreement

2 . Hợp đồng kinh tế số DBM-SPKT04/10 ngày 02/4/2010, trường ĐHSPKT TPHCM mua thiết bị nhãn hiệu National Instruments của công ty TNHH TM DV Đỉnh Bạch Mã

Tài trợ của Khoa Đ-ĐT

Tài trợ của Khoa Đ-ĐT

1 .      QĐ số 2479/QĐ-BGDĐT ngày 9/7/2012  v/v cho phép Trường ĐHSPKT TPHCM được tiếp nhận viện trợ không hoàn lại từ công ty Tektronix, Fluke và Keithley; Danh mục thiết bị; Biên bản giao nhận TSCĐ.

2 .      QĐ số 4403/QĐ-BGDĐT ngày 01/10/2010  v/v cho phép Trường ĐHSPKT TPHCM được tiếp nhận thiết bị tài trợ không hoàn lại từ công ty GE Pacific PTE. LT (GE); Danh mục thiết bị; Biên bản giao nhận TSCĐ.

3 .      QĐ số 2831/QĐ-BGDĐT ngày 18/03/2009  v/v cho phép Trường ĐHSPKT TPHCM tiếp nhận thiết bị tài trợ từ tập đoàn Rockwell-Mỹ; Danh mục thiết bị; Biên bản giao nhận TSCĐ.

4 .      QĐ số 4450/QĐ-BGDĐT ngày 06/07/2009  v/v cho phép Trường ĐHSPKT TPHCM tiếp nhận thiết bị tài trợ từ công ty Panasonic Electronic Asian Pacific PTE.LTD (PEWAP) ; Danh mục thiết bị; Biên bản giao nhận TSCĐ.

QĐ số 7518/QĐ-BGDĐT ngày 10/11/2008  v/v tiếp nhận thiết bị phục vụ đào tạo; Tờ khai xác nhận viện trợ hàng hóa nhập khẩu.

Bản đánh giá hiệu quả sử dụng trang thiết bị trong 03 năm gần nhất của 03 ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ Điện Tử, Điện – Điện Tử và Ô tô

Sổ Báo cáo hiệu quả sử dụng thiết bị HKI 2011-2012

Sổ Báo cáo hiệu quả sử dụng thiết bị HKII 2011-2012

Sổ Báo cáo hiệu quả sử dụng thiết bị HKI 2012-2013

Sổ Báo cáo hiệu quả sử dụng thiết bị HKII 2012-2013

Sổ Báo cáo hiệu quả sử dụng thiết bị HKI 2013-2014

Sổ Báo cáo hiệu quả sử dụng thiết bị HKII 2013-2014

Minh chứng về việc lập kế hoạch bảo trì chiếu, ghi nhận việc bảo trì/sửa chữa máy chiếu năm 2013.
Minh chứng về việc lập kế hoạch bảo trì máy lạnh, ghi nhận việc bảo trì/sửa chữa máy lạnh năm 2013.

“Sổ theo dõi bảo trì thiết bị năm 2013”
“Sổ theo dõi bảo trì thiết bị năm 2014 (6 tháng đầu năm)”

10.4 Máy vi tính đầy đủ và được cập nhật, nâng cấp. [Đọc thêm tiêu chí số1,5,6]

Có đủ máy tính phục vụ giảng dạy và học tập không? Các chương trình máy tính có phù hợp và đầy đủ không?

  Báo cáo tổng số tiết của từng phòng thực hành và các môn học của từng phòng ngày 10/9/2014  (chưa đủ, chưa đáp ứng được)

 

  Biên bản phòng máy A3-103

 

Biên bản phòng máy A3- 104

 

 Báo cáo hiệu quả sử dụng thiết bị  phòng máy A5-102A (HKI 2013-2014)

 

Giấy đề xuất cài phần mềm phòng máy phục vụ công tác giảng dạy năm học 2014-2015 Khoa Cơ khí Chế tạo máy

 

Giấy đề xuất cài phần mềm phòng máy phục vụ công tác giảng dạy năm học 2014-2015 Khoa Điện – Điện tử

10.5 Các tiêu chuẩn về an toàn môi trường và y tế đáp ứng mọi yêu cầu [Đọc thêm tiêu chí số 7]

Các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh môi trường đáp ứng được mọi yêu cầu của địa phương về mọi mặt: Minh chứng của Trạm Y tế

Kế hoạch tổ chức diệt chuột, số 106/KH-UBND phường Linh Chiểu ngày 18/12/2012; Kế hoạch phối hợp v/v Diệt chuột phòng bệnh ngày 20/12/2012 của Trạm Y Tế; Thông báo v/v Đặt thuốc diệt chuột phòng dịch bệnh, ngày 21/12/2012; Thông báo v/v thu gom và xử lý xác chuột phòng dịch bệnh lần 1 ngày 22/12/2012.

Chính sách về an toàn, sức khỏe và môi trường, tuyên truyền, hướng dẫn phòng bệnh phòng dịch cho HSSV và CBVC:

Kế họach phòng dịch năm 2013, ngày 03/04/2013.

Hợp đồng phun thuốc diệt côn trùng, số 53/HĐ-YTDP ngày 24/04/2013; Biên bản nghiệm thu đợt 1 ngày 13/5/2013;  Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng đợt 2 ngày 22/7/2013;  Thông báo v/v phun thuốc diệt côn trùng phòng dịch bệnh – Đợt 1 ngày 11/5/2013

  Danh sách CBGV mắc bệnh sốt xuất huyết tại thư viện ngày 26/02/2014; Đề nghị TT Y Tế Dự Phòng Quận Thủ Đức phối hợp kiểm soát dịch bệnh Sốt xuất huyết 2014, ngày 26/02/2014; Thông báo v/v phun thuốc phòng dịch bệnh sốt xuất huyết (đột xuất), ngày 1/3/2014; Thông báo v/v phun thuốc phòng dịch bệnh sốt xuất huyết, đợt I ngày 7/6/2014; Thông báo v/v phun thuốc phòng dịch bệnh sốt xuất huyết, đợt II ngày 7/6/2014

  Hợp đồng phun thuốc diệt côn trùng, số 72/HĐ-YTDP, ngày 15/05/2014; Biên bản nghiệm thu đợt 1, ngày 9/6/2014. Ủy nhiệm chi ngày 11/6/2014.

Thông báo về tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở căn tin trong trường, ngày 7/10/2011.

  Biên bản kiểm tra vệ sinh an tòan thực phẩm đợt 3 năm 2011 của Đoàn Thanh Tra Sở Y Tế TPHCM: Căn tin trường (Số 331/BB-TTra), Café – Cơm Văn Phòng (Số 280/BB-TTra) và nhà ăn KTX khu D (Số 312/BB-TTra), Siêu thị lầu 2 (Số 250/BB-TTra).

Biên bản kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm đối với căng tin kinh doanh ăn uống; Bếp ăn tập thể; Bếp ăn nhà hàng ăn uống của khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng ăn uống, ngày 26/05/2014 của chi cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, số 38/Đ1/2014 – Cà phê – Cơm Văn Phòng ; Căn tin khu A và khu D của trường ĐH SPKT TPHCM.

Việc phổ biến thông tin cho sinh viên được thực hiện ra sao?

Brochure

Thông tin về Công tác Y Tế học đường được phổ biến cho toàn thể SV nhập học vào đầu mỗi năm học.
Ngoài ra các thông tin khác được dán ở bảng thông báo tại trạm Y Tế, trên website của nhà trường và gửi email tới từng SV khi cần thiết.
Các tờ rơi tuyên truyền, phổ biến về việc phòng ngừa dịch bệnh được phát tại trạm Y Tế và dán tại các bảng thông báo tại trạm.

Luật phòng, chống nhiễm virut gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người HIV/AIDS (Quốc  hội nước CHXHCNVN, số 64/2006/QH11 ngày 29/06/2006)

   Xét nghiệm HIV: những thông tin cần biết

 Bí quyết để bạn trẻ không bị nhiễm HIV.

(Ủy ban Phòng chống AIDS TP.HCM – Trung tâm truyền thông Giáo Dục Sức Khỏe)

Phòng ngừa và xử trí bệnh Tay Chân Miệng (Sở Y Tế TP.HCM - Trung tâm Truyền Thông - Giáo Dục Sức Khỏe)

Báo động Cúm gia cầm và Cúm A ở người (Sở Y Tế TP.HCM - Trung tâm Truyền Thông - Giáo Dục Sức Khỏe)

  Tiêu chảy cấp nguy hiểm (Sở Y Tế TP.HCM)

Quy định điều kiện Vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. (Sở Y Tế TP.HCM – TT Y tế dự phòng)

 

Khen thưởng tập thể và cá nhân trong công tác Y Tế

Quyết định v/v tặng Bằng khen (Số 5948/QĐ-BGDĐT) ngày 19/12/2013.

 Bằng khen Trạm Y Tế Trường ĐH SPKT TPHCM, đã có nhiều thành tích thực hiện Chỉ thị số 23/2006/CT-TTg về Tăng cường công tác Y Tế trường học giai đoạn 2006-2011 (Bộ trưởng Bộ Y Tế, ngày 15/11/2011, quyết định số 4303/QĐ-BYT)

 Bằng Khen Bà Trần Thị Ngân, Cán Bộ Y Tế trường ĐH SPKT Thủ Đức, đã có nhiều thành tích trong công tác BHYT-HSSV năm học 2005-2006. (UBND TPHCM ngày 17/08/2006 – Quyết định số 3768/QĐUB, Bằng Khen số 36/BK-UB)

Bằng Khen Bà Trần Thị Ngân,  Cán Bộ Y Tế trường ĐH SPKT TPHCM, đã thực hiện tốt chính sách BHYT học sinh năm 2007-2008 (Tổng Giám Đốc Bảo Hiểm Xã Hội VN – QĐ số 3826/QĐBHXH, Số khen thưởng 2806 ngày 11/07/2008).

 Bằng Khen Bà Trần Thị Ngân, Trưởng Trạm Y Tế của trường ĐHSPKT TPHCM đã có nhiều thành tích thực hiện chỉ thị số 23/2006/CT-TTg về Tăng cường công tác Y Tế trường học giai đoạn 2006-2011 (Bộ trưởng Bộ Y Tế, QĐ số 4303/QĐ-BHYT ngày 15/11/2011).

Hoạt động vệ sinh tòa nhà trung tâm

  Hợp đồng số 40/HĐKT – ĐHSPKT-QT&QLDA về  khoán dịch vụ vệ sinh môi trường tòa nhà trung tâm ngày 01/10/2013

   Phiếu đánh giá thực hiện dịch vụ vệ sinh tháng 5/2014

   Hợp đồng số 41/HĐKT- ĐHSPKT-QT&QLDA về khoán dịch vụ chăm sóc cây xanh, cây cảnh ngày 01/10/2013

  Hợp đồng số 35/HĐKT-ĐHSPKT- QT&QLDA về khoán dịch vụ bảo trì, sử chữa điện và âm thanh ngày 30/8/2013

Phòng cháy chữa cháy

Quyết định số 438/QĐ-ĐHSPKT-TCCB ngày 16/04/2014: v/v Kiện toàn Trung đội Phòng cháy chữa cháy, cứu nạn – cứu hộ Trường ĐHSPKT TPHCM

Thông báo số 131/TB-ĐHSPKT, ngày 25/08/2014: Các đơn vị lập hồ sơ lưu trữ và kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo dưỡng trang thiết bị

 Báo cáo kiểm tra phương tiện PCCC năm 2012 ngày 15/4/2013 của đội
PCCC trường ĐHSPKT

Tờ trình số 24/TTr- QT&QLDA về việc nạp, sửa chữa, mua mới phương
 tiện PCCC

Dự trù kinh phí về việc nạp, sửa chữa, mua mới phương tiên PCCC ngày 6/6/2013

Bản báo giá công ty TNHH TMDV Nhân Danh

Báo cáo kết quả kiểm tra phương tiện PCCC năm 2013 ngày 15/4/2013

Báo cáo kiểm tra phương tiện PCCC tòa nhà trung tâm, khu A, B, E

Giấy đề nghị mua thiết bị PCCC của khoa CKM

Quyết định số 525/QĐ-ĐHSPKT-HCTH ngày 8/6/2013 về việc phê duyệt chỉ
định nhà thầu cung cấp phương tiện PCCC

Hợp đồng kinh tế số 33/HĐ-PC/13 ngày 13/6/2013 về việc cung cấp phương tiện PCCC cho trường ĐHSPKT

Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng số 33/HĐ-PC/13

Hóa đơn thanh toán phương tiện PCCC ngày 18/6/2013

Tồ trình về việc nạp, sửa chữa thay thế thiết bị chữa cháy trong toàn trường ngày 29/6/2014

Quyết định về việc phê duyệt chỉ đĩnh nhà thầu, sửa chữa, thay thế phương tiện PCCC ngày 25/7/2014

Hợp đồng kinh tế số 29-07-2014/ĐHSPKT-TN ngày 29/7/2014

Biên bản nghiệm thu thanh hợp đồng ngày 18/8/2014

Biên bản giao nhận ngày 25/7/2014

Danh mục bình PCCC cần nạp và vật tư thay thế sủa chữa bình PCCC( ban hành kèm QĐ 727/QĐ-ĐHSPKT-HCTH ngày 25/7/2014)

Hóa đơn bán hàng thiết bị PCCC ngày 18/8/2014

Danh mục kiểm tra thiết bị PCCC các khu vực trong khuôn viên trường

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Phòng Đảm bảo Chất lượng
Địa chỉ: Phòng A1-1102 - Tòa nhà trung tâm, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.
              Số 1 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, TP.HCM
Email: pdbcl@hcmute.edu.vn
Điện thoại: 08 (37221223) (ext. 48190) - Gặp C.Trang

Truy cập tháng: 15,683

Tổng truy cập:193,561