Tác giả :

Tiêu chí (*)

Gợi ý viết mô tả

Minh chứng có thể sử dụng

7. Tiêu chuẩn 7. Chất lượng cán bộ hỗ trợ

 

Cán bộ hỗ trợ cũng bao gồm cả lực lượng tại các thư viện, phòng thí nghiệm, phòng máy tính… của trường, nơi sinh viên có thể sử dụng. Mô tả các ý sau trong tất cả các tiêu chí:

- Danh sách và thông tin về chức năng nhiệm vụ, bằng cấp của cán bộ hỗ trợ.

- Số lượng, bằng cấp, kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ hỗ trợ.

- Kế hoạch quy hoạch và phát triển cán bộ;

- Cán bộ hỗ trợ được tuyển chọn, chỉ định, thăng tiến, đánh giá, khen thưởng như thế nào?

- Quyết định tuyển dụng; phân công công tác;…

- Nhu cầu đào tạo của cán bộ hỗ trợ?

- Nhu cầu đào tạo cán bộ;

- Kế hoạch phát triển và đào tạo cán bộ trong hiện tại và tương lai?

 

7.1 Cán bộ thư viện có đủ số lượng và năng lực

- Mô tả hoạt động của Thư viện

Bản mô tả chức năng nhiệm vụ Thư viện

- Kế hoạch phát triển và đào tạo cán bộ trong hiện tại và tương lai?

Thông báo số 05/TB-ĐHSPKT-TCCB, ngày 12/2/2014: về lịch học lớp Nâng cao năng lực quản lý; Danh sách đính kèm (lớp 2)

Thông báo số 32/TB-ĐHSPKT-TCCB, ngày 01/7/2014: v/v mở lớp bồi dưỡng năng lực làm việc hiệu quả

- Số lượng, bằng cấp, kinh nghiệm của đội ngũ nhân viên Thư viện

  Kế hoạch phát triển đội ngũ  các phòng ban của Thư viện 23/12/2013 (2013-2018)

Hướng dẫn sinh viên thực tập trường Đại học Văn hóa TPHCM (lớp CĐ-TV-TT K16
 (2011-2014) ngày 24/3/2014

Bản thống kê nhân sự của Thư viện

Có áp dụng các phương pháp để không ngừng cải tiến chất lượng  phục vụ của Thư viện như: hộp thư góp ý,  khảo sát ý kiến CBVC và HSSV từ đó có kế hoạch cải tiến
 Ghi chú: Tham khảo báo cáo Thư viện

Mẫu phiếu khảo sát nhu cầu tin (2  năm/lần)

Phiếu khảo sát đã được điền thông tin

Tổng hợp thống kê số liệu phiếu khảo sát  ngày 17/3/2014

Báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng phục vụ của các phòng ban chức năng

7.2 Cán bộ phòng thí nghiệm có đủ số lượng và năng lực

Đội ngũ nhân viên phòng thí nghiệm:

Danh sách CB PTN của khoa

Mô tả lực lượng CB PTN của Khoa có phục vụ cho CTĐT (mô liệt kê hết CB PTN)

Danh sách CBPTN của các khoa có tham gia giảng dạy CTĐT

CBPTN của các khoa khác tham gia giảng dạy cho CTĐT

Các minh chứng khác liên quan

7.3 Cán bộ phòng máy tính có đủ số lượng và năng lực

Mô tả về đội ngũ nhân viên TTTT-MT

Quy định chức năng nhiệm vụ của Trung tâm thông tin máy tính

Mô tả trách nhiệm quyền hạn của chuyên viên quản trị mạng

Mô tả trách nhiệm quyền hạn của chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật

 Mô tả trách nhiệm quyền hạn của chuyên viên quản trị website trường, thư ký trung tâm

Mô tả trách nhiệm quyền hạn của nhân viên kỹ thuật khắc phục sự cố mạng, máy tính, điện thoại

Mô tả trách nhiệm quyền hạn của nhân viên kỹ thuật triển khai và vận hành hệ thống

Mô tả trách nhiệm quyền hạn của kỹ thuật viên sửa chữa, bảo trì mạng, máy tính, tổng đài điện thoại

Kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015 ngày 23/9/2014

Báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng phục vụ của các phòng ban chức năng

Ghi chú: Tham khảo báo cáo của TTTT-MT

Ghi chú: Tham khảo danh mục minh chứng của phòng TTTTMT cung cấp

CB phòng máy tính của Khoa

Thống kê số lượng cán bộ  phòng máy tính của Khoa về trình độ chuyên môn, bằng cấp.

7.4 Cán bộ hỗ trợ (công tác) sinh viên có đủ số lượng và năng lực

Mô tả lực lượng CB của các phòng ban phục vụ cho SV: TTDVSV

Quy định chức năng nhiệm vụ TTDVSV

 

Bảng thống kê đội ngũ cán bộ TTDVSV

 

Kế hoạch phát triển đội ngũ nhân viên TTDVSV nhiệm kỳ 2013-2018

Mô tả lực lượng CB của các phòng ban phục vụ cho SV:  ĐT

Quy định chức năng nhiệm vụ ĐT

 

Danh sách nhân sự phòng ĐT

 

 

 

 

 

 

Mô tả lực lượng CB của các phòng ban phục vụ cho SV:  CTHSSV

Mô tả chức năng nhiệm vụ của CBVC phòng CTHSSV

 

Danh sách nhân sự phòng Công tác Học sinh-Sinh viên (cập nhật đến tháng 9/2014)

 

Báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng phục vụ của các phòng ban chức năng

Cán bộ văn phòng khoa

 

 

Danh sách CB, chức năng nhiệm vụ của văn phòng khoa.

 

a. Lý lịch trích ngang chuyên viên của 03 khoa: 4 thư ký

b. Lý lịch trích ngang của cán bộ quản lý 03 khoa

Tỉ lệ giữa cán bộ giảng dạy và cán bộ hỗ trợ? Cán bộ hỗ trợ có đủ năng lực và số lượng để hỗ trợ cho các cán bộ khác và sinh viên không?

Báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng phục vụ của các phòng ban chức năng

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Phòng Đảm bảo Chất lượng
Địa chỉ: Phòng A1-1102 - Tòa nhà trung tâm, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.
              Số 1 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, TP.HCM
Email: pdbcl@hcmute.edu.vn
Điện thoại: 08 (37221223) (ext. 48190) - Gặp C.Trang

Truy cập tháng: 15,670

Tổng truy cập:193,548