Tác giả :

Tiêu chí (*)

Gợi ý viết mô tả

Minh chứng có thể sử dụng

Tiêu chuẩn 9. Hỗ trợ và tư vấn sinh viên

 

Tham khảo quy trình ISO liên quan đang được áp dụng tại trường:

1. Phối hợp tổ chức quản lý thu học phí hệ chính quy –  2009 – P. KHTC
2. Giải quyết cho HS-SV tạm dừng, thôi học, học lại – 2005  – P. CTHSSV
3. Lập và triển khai kế hoạch HĐ phong trào văn thể, CTXH – 2005 – P. CTHSSV
4. Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền – 2005
6. Đón sinh viên vào ở  –  2005  –  BQLKTX

9.1 Hệ thống ghi nhận quá trình học tập của sinh viên thích hợp [Đọc thêm tiêu chí số 1]

 Khoa/Trường có hệ thống để theo dõi quá trình học tập của sinh viên? Các dữ liệu của hệ thống được sử dụng như thế nào?  Tính hiệu quả ra sao?

Bộ máy/ cơ chế báo cáo và phản hồi về quá trình học tập của sinh viên như:

Những lưu trữ như vậy có giúp phát hiện ra những sinh viên không tiến bộ trong học tập? Những trường hợp đó được phát hiện lần đầu tiên là khi nào? Có đưa ra những giải pháp khắc phục và phòng ngừa cho cá nhân sinh viên hay cải thiện chương trình không?

Hệ thống về thông tin sinh viên: Tổng hợp điểm, kỷ luật, khen thưởng…

Hệ thống này có chỉ ra được các vấn đề sinh viên cần chú trọng hay không? Có các biện pháp gì được thực hiện sau đó (cảnh báo, phụ đạo, ngăn ngừa…)?

Hệ thống cố vấn học tập của Khoa. Minh chứng về các hoạt động cố vấn học tập

 

Bảng thống kê kết quả học tập, xếp loại của SV

 

Gửi KQ của SV dưới 5 gửi thư về cho gia đình: mỗi năm 1 tờ (3 năm).

Triển khai đánh giá kết quả rèn luyện trong sinh viên

Thông báo số 279/ TB-ĐHSPKT-CTHSSV v/v triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV học kỳ I/2013-2014

Quyết định 321/QĐ-HB/ĐHSPKT-CTHSSV v/v công nhận kết quả điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2013-2014 ngày 15/4/2014

Quyết định số 354/QĐ-ĐHSPKT-CTHSSV v/v ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy tại trường Đại học Sư Phạm KỸ Thuật TP. HCM ngày 1/8/2014

Quy định v/v đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy tại trường Đại học Sư Phạm KỸ Thuật TP. HCM (Ban hành kèm Quyết định số 354/QĐ-ĐHSPKT-CTHSSV ngày 1/8/2014 của Hiệu trưởng Trường ĐHSPKT TP. HCM)

Thông báo số 374/TB-ĐHSPKT-CTHSSV v/v thực hiện đánh giá  kết quả rèn luyện của sinh viên HKII năm học 2013-2014 ngày 27/8/2014

 

Báo cáo  số 185/BC-ĐHSPKT-CTHSSV v/v chất lượng các phong trào và công tác khen thưởng sinh viên ngày 8/11/2013

  Báo cáo số 363/BC-DHSPKT-CTHSSV ngày 12/8/2014 v/v thực hiện chỉ thị số 71/2008/CT-BGDĐT về việc tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên và quyết định số 60/2008/QĐ-BGDĐT quy định về tổ chức hoạt động văn hóa cho học sinh, sinh viên trong các ơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp

Công tác tư vấn của đội ngũ tư vấn viên

Quyết định số 389/QĐ-ĐHSPKT-CTHSSV ngày 19/92014 v/v ban hành quy định về công tác tư vấn đối với sinh viên

Quy định về công tác Tư vấn đối với sinh viên hệ chính quy tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM (Ban hành kèm Quyết định số 389/QĐ-ĐHSPKT-CTHSSV)

Thông báo số 390/TB-ĐHSPKT-CTHSSV ngày 19/9/2014 v/v đề cử đội ngũ tư
vấn viên

 Tương tự, Khoa/ Trường có hệ thống theo dõi sinh viên tốt nghiệp?

 Mẫu phiếu khảo sát sinh viên tốt nghiệp

Khảo sát sinh viên tốt nghiệp

Thông báo số 447/TB-PĐT ngày 5/6/2014 v/v kế hoạch tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp, đợt tốt nghiệp tháng 03/2014- hệ chính quy; Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp thực hiện khảo sát

Báo cáo số 09 /BC-ĐBCL về kết quả khảo sát ý kiến sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 3/2014 ngày 31/7/2014

Bản kết quả tổng hợp ý kiến khảo sát sinh viên tốt nghiệp đợt T6-2014 Khoa CKĐ, CKM, Đ-ĐT

Bản kết quả tổng hợp ý kiến khảo sát sinh viên tốt nghiệp đợt T6-2014 ngành Cơ điện tử -Khoa  CKM

Bản kết quả tổng hợp ý kiến khảo sát sinh viên tốt nghiệp đợt T6-2014 ngành Công nghệ kỹ thuật Ôtô  -Khoa  CKĐ

Bản kết quả tổng hợp ý kiến khảo sát sinh viên tốt nghiệp đợt T6-2014 ngành
Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử Khoa  Điện- Điện tử

  Bảng so sánh kết quả khảo sát của 9 lần khảo sát ( văn bản giấy và file mềm đính kèm )

Minh chứng Khoa sử dụng ý kiến phản hồi vào việc cải tiến

 

Hội cựu sinh viên của Khoa: Thông báo họp cựu sinh
 viên, Kế hoạch tổ chức hội cựu sinh viên, thư mời hình ảnh tổ chức, phiếu khảo sát…

9.2 Sinh viên nhận được sự tư vấn học tập, hỗ trợ và phản hồi đầy đủ về việc học của họ [Đọc thêm tiêu chí số1]

Hệ thống cán bộ văn phòng : Thư ký khoa,  thư viện, TTTTMT, ĐT, CTHSSV, giảng viên đóng vai trò như thế nào trong việc cung cấp thông tin và hướng dẫn sinh viên cũng như khuyến khích sinh viên tham gia vào các hoạt động của khoa?

Quy định chức năng nhiệm vụ của Thư ký khoa, TV, TTTTMT,
TTDVSV, ĐT, CTHSSV

Sinh viên có được cung cấp thông tin về các điều kiện và thiết bị học tập như thế nào?

 

Trung tâm TTMT

 

Báo cáo tổng số tiết của từng phòng thực hành và các môn học của từng phòng ngày 10/9/2014  (chưa đủ, chưa đáp ứng được)

Biên bản phòng máy A3-103

Biên bản phòng máy A3- 104

Báo cáo hiệu quả sử dụng thiết bị  phòng máy A5-102A (HKI 2013-2014)

Giấy đề xuất cài phần mềm phòng máy phục vụ công tác giảng dạy năm học 2014-2015 Khoa Cơ khí Chế tạo máy

Giấy đề xuất cài phần mềm phòng máy phục vụ công tác giảng dạy năm học 2014-2015 Khoa Điện – Điện tử

Danh sách sinh viên đổi mật khẩu mail sinh viên

Danh sách sinh viên reset mật khẩu trang đăng ký môn học

Trung tâm DVSV

 

Hình ảnh 1: Bố trí phòng học cho sinh viên nhóm, tự học, ôn thi

Hình ảnh 2: Hoạt động của CLB anh văn phối hợp với trung tâm ILA

Hình ảnh 3: dạy kèm anh văn cho các sinh viên mất căn bản hoặc muốn ôn lại kiến thức (miễn phí)

Hình ảnh 10: Khu vườn trải nghiệm cho sinh viên tự học, sử dụng wifi

Danh sách sinh viên đăng ký thi thử toeic năm học 2013-2014 (file mềm)

 

Đề nghị v/v tổ chức lớp tập huấn kỹ năng sử dụng Thư viện ngày 12/9/2014

 Thông báo v/v tổ chức lớp tập huấn kỹ năng SDTV 2014 ngày 2/10/2014

Phiếu trắc nghiệm thông tin danh cho SV tham dự tập huấn kỹ năng sử dụng Thư viện 2013 (6 phiếu)

05.  Website thư viện điện tử:  http://thuvien.hcmute.edu.vn 

 Thư mục sách chuyên ngành được giới thiệu trên website Thư mục chuyên
 đề Robot,Thư mục chuyên đề Ô tô

Thông báo về việc hướng dẫn sinh viên chọn giáo trình, tài liệu học tập HKII năm
 học 2013-2014 và HKI năm học 2014-2015

  Buổi giới thiệu, giao lưu với tác giả Abe Masayuki tác giả cuốn sách
 “ Để trở thành Samurai tiếng Nhật
http:/www.thuvienspkt.edu.vn/index.php/news/Hoat-dong-Thu-vien/Giao-luu-voi-tac-gia-cuon-sach-De-tro-thanh-SAMURAI-Tieng-Nhat-240/)

 

 Buổi hội thảo chuyên đề “ Bước chân kỹ sư mạng & Kỹ năng mềm hành
 trang ra trường”
(http://www.thuvienspkt.edu.vn/index.php/news/Hoat-dong-Thu-vien/Hoi-thao-chuyen-de-Buoc-chan-ky-su-mang-va-Ky-nang-mem-hanh-trang-ra-truong-251/)

Buổi chia sẽ kinh nghiệm học tập mùa thi

(http://www.thuvienspkt.edu.vn/index.php/news/Hoat-dong-Thu-vien/Buoi-noi-chuyen-chia-se-kinh-nghiem-ve-Phuong-phap-va-cong-cu-on-tap-hieu-qua-trong-mua-thi-244/)

Tháng vận động trao đổi sách

(http://www.thuvienspkt.edu.vn/index.php/news/Hoat-dong-Thu-vien/Trao-doi-sach-Hanh-trinh-ket-noi-tri-thuc-263/)

Hội sách kỹ năng mềm

(http://www.thuvienspkt.edu.vn/index.php/news/Hoat-dong-Thu-vien/Hoi-sach-Ky-nang-mem-242/

Phòng CTHSSV

 

Ngày hội việc làm, tuyển dụng dành cho sinh viên

Công văn số 125CV-ĐHSPKT-CTHSSV ngày 7/9/2012 Thư mời tham gia ngày hội việc làm  HSSV chào mừng 50 năm ngày thành lập trường ĐHSPKT TP. HCM

Thông báo số 150/TB-ĐHSPKT-CTHSSV ngày 16/10/2012 v/v tổ chức ngày hội việc làm HSSV tháng 10 năm 2012

Danh sách các doanh nghiệp tham gia tuyển dụng cá các vị trí tuyển dụng trong ngày hội việc làm năm 2012

Thư ngỏ của trường đại học SPKT TPHCM gửi các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm về việc tài trợ cho sinh viên ngày 15/8/2013

Công văn số 133/CV/ĐHSPKT-CTHSSV Thư mời tham gia chương trình giới thiệu về doanh nghiệp và tuyển dụng nhân sự ngày 15/9/2013

Công văn số 139/CV-ĐHSPKT-CTHSSV Thư mời tham gia chương trình  “ Ngày hội giao lưu – Tuyển dụng – Việc làm” ngày 28/9/2013

Kế hoạch 138/KH-ĐHSPKT-CTHSSV về việc tổ chức chương trình “ Ngày hội giao lưu – tuyển dụng- việc làm”  trường ĐSPKT TP. HCM tháng 10/2013 ngày 18/9/2013

Đề nghị các đơn vị hỗ trợ mở cửa phòng học ngày 21/10/2013

Danh sách sinh viên tham gia ngày 25/10/2013 để hỗ trợ các công ty

  Danh sách công ty tham gia tuyển dụng ngày 25/10/2013

  Thống kê phản hồi của doanh nghiêp tham gia tuyển dụng ngày 25/10/2013

Chương trình ngày 25/10/2013

Thư cảm ơn của Hiệu trưởng trường ĐHSPKT TP. HCM ngày 30/9/2013

Công văn số 230/ CV-ĐHSPKT-CTHSSV Thư mời giới thiệu về doanh nghiệp và tuyển dụng nhân sự ngày 19/6/2014

Danh sách doanh nghiệp gửi thư mời tham gia tuyển dụng

  Kế hoạch số 360/KH-ĐHSPKT-CTHSSV về việc tổ chức chương trình “ Ngày hội giao lưu – Tuyển dụng – Việc làm” trường ĐHSPKT TP. HCM tháng 10/2014,  ngày 5/8/2014

 Kế hoạch số 69/KH-ĐHSPKT-CTHSSV về việc tổ chức ngày hội giao lưu & tuyển dụng giữa doanh nghiệp Hàn Quốc với sinh viên Việt Nam 2013 tại ĐHSPKT TP. HCM ngày 12/5/2013

Tài trọ, học bổng của nhà trường doanh nghiệp và của các tổ chức khác

Quyết định số 243/QĐ-HB/ĐHSPKT-CTHSSV v/v cấp học bổng tài trợ của công ty Toyota Việt Nam năm học 2013-2014 ngày 17/12/2013

Thông báo v/v trao học bổng Toyota Việt Nam năm học 2013-2014 ngày 17/12/2013

Tờ trình số 73/TTr-ĐHSPKT-CTHSSV về việc cấp học bổng cho sinh viên vượt khó có thành tích cao trong NCKH và hoạt động phong trào ngày 25/5/2013

Công văn số 196/HB/ĐHSPKT/CTHSSV gửi quỹ khuyến học đề nghị danh sách sinh viên xét cấp học bổng “ Shinnyo-en vì sinh viên vượt khó học giỏi 2013” ngày 18/11/2013

Quyết định số 183/ QĐ-HB/ĐHSPKT-CTHSSVvề việc cấp học bổng tài trợ của hội cựu sinh viên SPKT năm học 2013-2014 ngày 8/10/2013

Thông báo số 267/HB/ĐHSPKT-CTHSSV về việc chọn sinh viên nhận học bổng Fujikura năm 2013-2014 ngày 10/01/2014

Thông báo 287/HB/ĐHSPKT-CTHSSV v/v xét chọn sinh viên nhận “Học bổng Nguyễn Thái Bình” HKII/2013-2014 ngày 19/2/2014

22.8Quyết định 261/QĐ-HB/ĐHSPKT-CTHSSV v/v cấp học bổng tài trợ của công ty INOVA năm học 2013-2014 ngày 3/01/2014

Quyết định 77/QĐ-HB/ĐHSPKT-CTHSSV v/v cấp học bổng vượt khó khăn năm học 2012-2013

Quyết định 382/QĐ-HB/ĐHSPKT-CTHSSV v/v cấp học bổng Thành Công năm học 2013-2014 ngày 8/9/2014

Thông báo số 397/HB/ĐHSPKT-CTHSSV v/v xét chọn sinh viên nhận học bổng Fujikura năm học 2014-2015 ngày 29/9/2014

Biên bản ghi nhớ về việc cam kết thực hiện hợp tác giữa trường ĐHSPKT TP. HCM và công ty TNHH Công nghiệp nặng DOOSAN Việt nam v/v cấp học bổng cho sinh viên  cho sinh viên trường ĐHSPKT

Công văn số 388/QĐ-HB/ĐHSPKT-CTHSSV gửi ông ty DOOSAN Việt Nam v/v  đề nghị xét cấp học bổng tài trợ năm học 2014-2015 ngày 18/9/2014

Thông báo số 27/HB/ĐHSPKT-CTHSSV về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng Doosan năm học 2014-2015 ngày 24/8/2014

Memorandum of understanding between Ho Chi Minh City University of Technical Education and Datalogic Viet Nam on cooperation in the areas of higer education programs 4/2014

Danh sách cá nhân, đơn vị, quỹ, tổ chức tài trợ học bổng năm học 2013-2014

Danh sách sinh viên nhận học bổng năm 2013-2014

 Quyết định số 16/ QĐ/ĐHSPKT-CTHSSV về việc chi trợ cấp khó khăn cho HSSV năm học 2012-2013 ngày 21/01/2013

Áp dụng chính sách học bổng hỗ trợ SV

QĐ số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007: QĐ về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Hướng dẫn số 348/HD/ĐHSPKT/CTCT-QLSV, ngày 15/9/2007: Hướng dẫn về việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho học sinh sinh viên

Hướng dẫn 25/HD-ĐHSPKT-CTHSSV, ngày 23/3/2009: Hướng dẫn v/v điều chỉnh số tín chỉ đăng ký học tập để xét cấp học bổng khuyến khích học tập; mức học bổng& điều kiện xét cấp học bổng khuyến khích học tập đối với SV ĐH, CĐ hệ chính quy

Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT: v/v sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 2 QĐ số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng BGDĐT về học bổng khuyến khích học tập đối với HSSV trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Hướng dẫn số 356/HD-ĐHSPKT-CTHSSV: v/v điều chỉnh mức học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

Trợ cấp khó khăn dành cho sinh viên

Quyết định số 210/ QĐ/ĐHSPKT-CTHSSV về việc chi trợ cấp khó khăn cho HSSV năm học 2013-2014 ngày 27/11/2013

Quyết định số 212/ QĐ-TC/ĐHSPKT-CTHSSV về việc chi trợ cấp khó khăn cho SV thuộc diện có gia đình thiệt hại do lũ lụt năm học 2013-2014 ngày 27/11/2013

Quyết định số 213/ QĐ/ĐHSPKT-CTHSSV về việc chi trợ cấp khó khăn cho SV có hoàn cảnh rất khó khăn năm học 2013-2014 ngày 27/11/2013

Quyết định số 215/ QĐ/ĐHSPKT-CTHSSV về việc chi trợ cấp khó khăn cho SV có hoàn cảnh khăn đặc biệt năm học 2013-2014 ngày 27/11/2013

Quyết định số 258/ QĐ-TC/ĐHSPKT-CTHSSV về việc chi trợ cấp khó khăn cho SV thuộc diện có gia đình thiệt hại do lũ lụt năm học 2013-2014 ngày 02/01/2013

Quyết định số 283/ QĐ-TC/ĐHSPKT-CTHSSV về việc cấp trợ cấp xã hội HKI năm học 2013-2014 ngày 18/2/2014 (danh sách đính kèm)

 

23.7Thông tin việc làm, học bổng trên trang web trường http://hcmute.edu.vn/TopicId/e5cfd25e-c3d1-465b-a62b-087bb26e3b06/hoc-bong-viec-lam

Miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập…

Nghị định của chính phủ số 49/2010/NĐ-CP ngày 14.5.2010: Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015

Nghị định của chính phủ số 74/2013/NĐ-CP ngày 15.7.2013: Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14.5.2010

Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, ngày 30/05/2014: hướng dẫn thực hiện một số điều chỉnh của nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14.5.2010

Hướng dẫn số 357/HD/ĐHSPKT/CTHSSV, ngày 04/8/2014: v/v thực hiện quy định miễn, giảm học phí

Khen thưởng, kỷ luật

36      Thông báo số 117/TB/ĐHSPKT/CTHSSV ngày 7/8/2013 v/v tổng kết và xét khen thưởng sinh viên 2012-2013

37      Thông báo số 364/TB/ĐHSPKT/CTHSSV ngày 15/8/2014 v/v tổng kết và xét khen thưởng sinh viên 2013-2014

38      Thông báo số 101/TB-ĐHSPKT-CTHSSV ngày 28/6/2013 v/v xét kỷ luật HSSV (kèm biên bản ghi nhớ của phòng TTGD, bản tường trình, bản kiểm điểm, của sinh viên Bùi Minh kỳ và Trần Đăng Nam,  đơn xin tự kiểm điểm sai phạm quy chế thi, lý lịch trích ngang, bảng điểm của sinh viên Bùi Minh kỳ )

Hỗ trợ khác

QĐ số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007: về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

Phòng Đào tạo

Thông báo số 06/ĐKMH-ĐT 2014 ngày 6/01/2014 v/v kế hoạch đăng ký và chỉnh sửa môn học qua mạng học kỳ 2 năm học 2013-2014

Đăng ký môn học

Thông báo số 07/ĐKMH-ĐT 2014 ngày 9/01/2014 v/v kế hoạch phân luồng thời gian đăng ký
môn học qua mạng học kỳ 2 năm học 2013-2014

Thông báo số 451/TB-ĐT 2014 ngày 9/6/2014 v/v kế hoạch đăng ký môn học qua mạng học kỳ 3 năm học 2013-2014

Thông báo số 469/TB-ĐHSPKT-ĐT ngày 11/7/2014 v/v Rút bớt học phần đã đăng ký trong học kỳ 3/2013-2014

Thông báo số 514/ĐKMH - ĐT 2014 ngày 4/9/2014 v/v tập huấn đăng ký môn học qua mạng cho sinh viên khóa 2014

Thông báo số 459/ĐKMH-ĐT 2014 ngày 20/8/2014 v/v Lập kế hoạch Đăng ký và chỉnh sửa môn học qua mạng
học kỳ I, năm học 2014-2015

Thông báo số 511/ĐKMH - ĐT 2014 v/v Kế hoạch điều chỉnh đăng ký môn học qua mạng học kỳ I, năm học 2014-2015

Thông báo 537/TB/ĐHSPKT-ĐT ngày 22/9/2014 v/v đăng ký học phần Anh văn 1 qua mạng học kỳ I năm học 2014-2015 dành cho sinh viên đại học chính quy khó 2014

Khoa

 

Khoa có thiết bị cụ thể nào để rèn luyện kỹ năng học tập cho sinh viên gặp khó khăn không? SV có thể sử dụng thiết bị này tại Khoa, Bộ môn hay tại trường? Thông tin về thiết bị này được sắp xếp như thế nào?

Kết quả học tập của sinh viên được thông báo như thế nào?

 

Việc hướng dẫn sinh viên năm nhất và sinh viên năm cuối có được chú trọng hay không? Nếu có thì điều đó được thể hiện như thế nào?

- Đưa vào giảng dạy môn Nhập môn Công nghệ Kỹ Thuật: Đề cương chi tiết học phần
- Minh chứng của việc giảng dạy và tư vấn, hình ảnh các hoạt động

 

Khoa có sự hỗ trợ, tư vấn nào cho sinh viên trong quá trình thực hiện đồ án, luận văn tốt nghiệp? Sinh viên gặp khó khăn sẽ được giúp đỡ ra sao trong quá trình thực hiện đồ án, luận văn, thực tập?

 

9.3 Hoạt động cố vấn cho sinh viên là thỏa đáng [Đọc thêm tiêu chí số1]

 Sinh viên có thể nhận được sự tư vấn, cố vấn từ đâu?

 

Công tác tư vấn của đội ngũ tư vấn viên

Quyết định số 389/QĐ-ĐHSPKT-CTHSSV ngày 19/92014 v/v ban hành quy định về công tác tư vấn đối với sinh viên

    Quy định về công tác Tư vấn đối với sinh viên hệ chính quy tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM (Ban hành kèm Quyết định số 389/QĐ-ĐHSPKT-CTHSSV)

Thông báo số 390/TB-ĐHSPKT-CTHSSV ngày 19/9/2014 v/v đề cử đội ngũ tư
vấn viên

Triển khai gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo khoa, lãnh đạo trường với HSSV

   Kế hoạch số 192/KH-ĐHSPKT-CTHSSV tổ chức gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo khao, lãnh đạo trường với HSSV học kỳ I năm học 2013- 2014 ngày 14/11/2013

  Thông báo số 232/TB/ĐHSPKT/CTHSSV về việc tổng hợp ý kiến đóng góp của HSSV (HKI/ 2013- 2014) ngày 10/12/2013

Thông báo số 260/TB-ĐHSPKT-CTHSSV ý kiến kết luận và chỉ đạo của hiệu trưởng v/v giải quyết các vấn đề do HSSV đặt ra tại các buổi gặp gỡ đối thoại giữa HSSV với nhà trường HKI/2013-2014 ngày/12/2013

   Thông báo số 325/TB-ĐHSPKT-CTHSSV Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện ý kiến kết luận và chỉ đạo của hiệu trưởng v/v giải quyết các vấn đề do HSSV đặt ra tại các buổi gặp gỡ đối thoại giữa HSSV với nhà trường HKI/2013-2014 ngày 21/5/2014

Kế hoạch số 47/KH-ĐHSPKT-CTHSSV tổ chức gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo khao, lãnh đạo trường với HSSV học kỳ II năm học 2013- 2014 ngày 4/4/2014

Thông báo số 326/TH/ĐHSPKT/CTHSSV về việc tổng hợp ý kiến đóng góp của HSSV (HKII/ 2013- 2014) ngày 23/5/2014

  Thông báo số 341/TB-ĐHSPKT-CTHSSV ý kiến kết luận và chỉ đạo của hiệu trưởng v/v giải quyết các vấn đề do HSSV đặt ra tại các buổi gặp gỡ đối thoại giữa HSSV với nhà trường HKII/2013-2014 ngày16/6/2014

Ghi chú: Báo cáo kết quả thực hiện chưa có

 Quy trình “Đánh giá sự thảo mãn của HSSV trong thời gian học “  2005

 Quy trình “Đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng đối với CTĐT”  2005

Khoa cung cấp thông tin như thế nào cho sinh viên muốn vào học? Các yêu cầu về nền tảng kiến thức có được chú ý đúng mức không?các thông tin có được đánh giá không? Và xử lý kết quả đánh giá như thế nào?

Kế hoạch 178/KH/ĐHSPKT/CTHSSV về việc tuyên truyền giới thiệu về trường, ngành đào tạo phục vụ công tác tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh năm 2014

Thông báo số 201/TB/ĐHSPKT/CTHSSV về việc tổ chức tham quan hướng nghiệp tại trường cho học sinh lớp 12 ngày 21/11/2013

 Công văn số 222/CV/ĐHSPKT-CTHSSV Thư mời tham gia chương trình “ Ngày hội hướng nghiệp – Ngày mở lần VII năm 2014 ngày 02/12/2013

Công văn số 221/CV-ĐHSPKT-CTHSSV v/v cử giáo viên làm công tác viên tham gia chương trình tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh năm 2014 ngày 2/12/2013

  Thông báo số 235/TB-ĐHSPKT-CTHSSV v/v tổ chức tham quan hướng nghiệp tại trường cho học sinh lớp 12 ngày 14/12/2013

Thông báo số 239 /TB-ĐHSPKT-CTHSSV v/v hỗ trợ kinh phí các khoa/ TT tổ chức “ ngày Hội hướng nghiệp - Ngày mở lần VII năm 2014” ngày 16/12/2013

  Kế hoạch  số 216/KH – ĐHSPKT- CTHSSV về tổ chức chương trình “ Ngày Hội hướng nghiệp - Ngày mở lần VII năm 2014” ngày 27/11/2013

Thông báo số 257/TB-ĐHSPKT-CTHSSV về Chương trình tổ chức  “ Ngày Hội hướng nghiệp - Ngày mở lần VII năm 2014” ngày 02/01/2014

  Tờ quảng cáo “ Toàn cảnh tuyển sinh năm 2014 của trường ĐHSPKT”

Đĩa CD “ Sự lựa chọn cho một tương lai tươi sang” (Giới hiệu về trường và các khoa)

Cố vấn học tập đóng vai trò hỗ trợ sinh viên như thế nào? Việc chỉ định cố vấn học tập được thực hiện như thế nào? Trung bình 1 CVHT phụ trách bao nhiêu sinh viên?

Các hoạt động tư vấn, hỗ trợ khác của khoa

Sinh viên được cố vấn ra sao về những vấn đề như lựa chọn học phần, lập kế hoạch học tập, thay đổi học phần?

Khoa có sự quan tâm riêng nào cho việc huấn luyện sinh viên năm cuối không?

Công văn gửi sinh viên đi thực tập nhà máy, xí nghiệp…..

 

Quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường ĐH, CĐ, TC chuyên nghiệp hệ chính quy (Ban hành kèm Thông tư số 27/2009/TT-BGDĐT ngày 19/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

 

Quy chế Công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở GD thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (Ban hành kèm Thông tư số 27/2011/TT-BGDĐT ngày 27/06/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

9.4 Môi trường tâm lý, vật chất và xã hội cho sinh viên là thoả đáng [Đọc thêm tiêu chí số 2]

Ký túc xá

 

Mô tả điều kiện cơ sở vật chất của ký túc xá như số lượng phòng, số lượng sinh viên, điều kiện sinh hoạt, CSVC các phòng,…

 Báo cáo thống kê  Ký túc xá ngày 01/10/2014

Mô tả các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thao tổ chức cho sinh viên hàng năm, các dịch vụ hỗ trợ sinh viên…đáp ứng nhu cầu tâm lý, xã hội của SV

 Bản dự toán kinh phí hoạt động công tác CTTT – Thông tin tuyên truyền – văn thể- CTXH và các đoàn thể năm học 2014-2015 ngày 25/8/2014

Kế hoạch hội thao KTX trường ĐHSPKT TP. HCM năm 2012 ngày 13/2/2012

Bảng dự trù kinh phí tổ chức hội thao ký túc xá năm 2012 ngày 13/2/2012

Các phương án bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ khu nội trú, bảo vệ tài sản tính mạng
 cho SV nội trú

Quyết định số 580/QĐ-ĐHSPKT-QT-QLDA ngày 24/6/2014 về việc phê duyệt nhà thầu cung cấp bảo hiểm cháy nổ tại KTX D

Biên bản kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy ngày 12/2/2014 tại trường ĐH SPKT TP. HCM

Biên bản kiểm tra an toàn phòng cháy chữa ngày 14/3/2014 cháy tại ký túc xá trường ĐH SPKT TP.HCM

 Biên bản kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy ngày  21/4/2014 tại trường ĐH SPKT TP. HCM

Khảo sát

Mẫu phiếu khảo sát sinh viên nội trú

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên nội trú ngày 4/01/2014

Giấy khen

Giấy khen của Uỷ ban Nhân dân Quận Thủ Đức công nhận danh hiệu “ Ký túc xá văn hóa” năm 2010-2012 ngày 11/3/2013

 Giấy khen của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân quận Thủ Đức tặng Ký túc xá trường ĐH SPKT TP. HCM đạt giải A thể loại Đơn – Song – Tam ca tiết mục “ Chút thơ tình gửi người lính biển” trong liên hoan ca múa nhạc Ký túc xá văn hóa quận Thủ Đức lần 1 năm 2013 ngày 16/5/2013

   Giấy khen của Ban chấp hành hội sinh viên TP. HCM về việc đạt giải vàng Song ca – Tam ca – Tứ ca liên hoan tiến hát sinh viên Ký túc xá, chủ đề “ Tổ quốc tôi yêu” 2014, ngày 22/5/2014

 Giấy khen của Ban chấp hành hội sinh viên TP. HCM về việc đạt giải nhì chương trình liên hoan tiến hát sinh viên Ký túc xá, chủ đề “ Tổ quốc tôi yêu” 2014, ngày 22/5/2014

Các hoạt động của KTX

 Sổ trực KTX D cơ sở 1 học kỳ II năm học 2013 - 2014

Thống kê về việc theo dõi sinh viên vi phạm nội quy Ký túc xá năm 2013-2014

  Quy trình đón sinh viên vào ở

  Thông báo họp của trưởng các phòng KTX ngày 24/9/2014

  Biên bản họp ngày 25/9/2014

 Nội quy Ký túc xá

  Danh sách trưởng phòng nhận nội quy Ký túc xá

Giấy đề nghị công nhận ban tự quản và chi tiền trách nhiệm cho ban tự quản sinh viên nội trú KTX năm học 2014-2015 ngày 26/9/2014

Ghi chú: Các minh chứng liên quan đến phun thuốc, phòng bệnh tham khảo minh chứng của Trạm y tế

Trung tâm dịch vụ sinh viên

 

 

Quy trình sinh viên đăng ký việc làm thêm tại TTDVSV

Các hoạt động hỗ trợ sinh viên

Thống kê số lượng SV được hỗ trợ năm học 2013-2014

Danh sách nhóm cộng tác viên – Tổ chức sự kiện

Danh sách ký nhận vị trí đặt bàn của các đơn vị

Danh sách ký nhận phòng A2 102

Danh sách ký nhận vật tư lễ tân

 Danh sách ký nhận phòng họp V

Hoỗ trợ giới thiệu việc làm thêm cho sinh viên

Danh sách sinh viên đăng ký việc làm thêm

Danh sách sinh viên ĐHSPKT đăng ký thời vụ Suối Tiên

Danh sách sinh viên ĐHSPKT đăng ký thời vụ tết COOP MART

Danh sách sinh viên ĐHSPKT làm phục vụ

Hình ảnh các hoạt động được tổ chức

Hình ảnh 1: Bố trí phòng học cho sinh viên nhóm, tự học, ôn thi

Hình ảnh 2: Hoạt động của CLB anh văn phối hợp với trung tâm ILA

Hình ảnh 3: dạy kèm anh văn cho các sinh viên mất căn bản hoặc muốn ôn lại kiến thức (miễn phí)

Hình ảnh 4: tổ chức thiện nguyện ở trung tâm nhân đạo Quê hương (2 tấm)

Hình ảnh 4: tập huấn sinh viên tại đền hùng, tham quan Huế thu nhỏ

Hình ảnh 4: Tổ chức cho sinh viên đi thiện nghuyện tại Củ Chi, trao quả, mắt kính cho người mù có công với cách mạng, sữa chữa điện

Hình ảnh 5: sinh viên rèn luyện kỹ năng, lễ tân, tổ chức sự kiện

Hình ảnh 5: Chuyên đề kỹ năng lễ tân (múa, hát, nhảy sạp…)

Hình ảnh 5: Kỹ năng lễ tân, sự kiện

Hình ảnh 6: Nhóm múa trình diễn

Hình ảnh 6: Nhóm hát và khiêu vũ trình diễn chào đón Tân sinh viên 2014

Hình ảnh 6: CLB Taekuondo trình diễn đón sinh viên 2014

Hình ảnh 7: Chuyên đề kết nối truyền thống – dạy làm thiệp thủ công kết hợp bán gây quỹ từ thiện

Hình ảnh 7: Chuyên đề dạy làm mứt, dưa món tết nguyên đán

Hình ảnh 7: Dạy làm thủ công

Hình ảnh 8: Phát cơm miễn phí cho phụ huynh, thí sinh, sinh viên

Hình ảnh 8: Phát cơm miễn phí cho tân sinh viên khóa 2014

Hình ảnh 9: Tổ chức đổi mũ bảo hiểm mới cho sinh viên đảm bảo an toàn tham gia giao thông (đổi trong 2 tuần)

Hình ảnh 10: Khu vườn trải nghiệm cho sinh viên tự học, sử dụng wifi

Hình ảnh: trao học bổng cho thủ khoa 2013

Đoàn thanh niên, hội sinh viên

 

Hoạt động tình nguyện mùa hè xanh

Kế hoạch số 01/KHLT-HSV-ĐTN ngày 01/5/2012 về việc tổ chức chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh năm 2012 trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM

Quyết định số 584/QĐ-ĐHSPKT-TCCB ngày 25/6/2014 v/v cử cán bộ tham gia công tác tiền trạm hoạt động tình nguyện mùa hè xanh 2014 tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Hiến máu nhân đạo

Kế hoạch số 9/KH/BĐH-2011 ngày 20/6/2011 v/v tổ chức hiến máu nhân đạo đợt IV năm học 2010-2011

Báo cáo số 02/BC-CTXH ngày 29/7/2011 về kết quả hoạt động ngày hội " Hiến máu nhân đạo" 23/7/2011

Kế hoạch số 14/KH-CTXH ngày 24/2/2014 v/v tổ chức hiến máu tình nguyện đợt II năm học 2013-2014

Chiến dịch xuân tình nguyện

Kế hoạch số 18/KH-BTK ngày 10/12/2013 v/v tổ chức Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 10- năm 2014

Báo cáo số 02/BC-BTK ngày 15/2/2014 Tổng kết chiến dịch tình nguyện lần VI năm 2014

Hỗ trợ tuyển sinh

Kế hoạch số 05/KH-HSV ngày 26/3/2013 v/v tổ chức chương trình hỗ trợ thí sinh kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng " Tiếp sức mùa thi 2013" tại Đai học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM- Ngã tư Thủ Đức

Kế hoạch số 09/KH-HSV ngày 15/4/2014 v/v tổ chức chương trình hỗ trợ thí sinh kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng " Tiếp sức mùa thi 2014" tại Đai học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM- Ngã tư Thủ Đức

 

Kế hoạch số 14/KH-CTXH ngày 20/7/2011 v/v phối hợp tổ chức chương trình trung thu 2011 chủ đề " Vầng trăng cho em "

Công tác xã hội

Kế hoạch 07/KH-CTXH ngày 19/4/2011 v/v tổ chức chuyến công tác xã hội

Kế hoạch số 05/ KH-CTXH ngày 2/3/2012 v/v tổ chức chuyến công tác xã hội " Ngày chủ nhật tình nguyện"

Ngày hội tân sinh viên

Kế hoạch số 15/KH-CTXH ngày 2/8/2011 v/v tổ chức chương trình" Ngày hội tân sinh viên" 2011 ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM

 

Kế hoạch hội thảo kỹ năng mềm " Đánh thức đam mê - Khơi nguồn sức mạnh" ngày 4/11/2011

 

Báo cáo bổ sung minh chứng phục vụ đánh giá nội bộ năm học 2013-2014 (Thống kê các buổi giao lưu văn nghệ và tổ chức các hoạt động cộng đồng của sinh viên năm học 2013-2014)

 

Thông báo số 36/TB-BTK ngày 22/9/2014 v/v phân công thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên thành phố năm học 2014-2015 chủ đề " Tiếp bước truyền thống sinh viên thành phố anh hùng"

 

Kế hoạch số 10/KH-BTK ngày 22/9/2014 về tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam TP. HCM lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020

Quy chế, quy định

Quyết định số 844-QĐ/ĐU ngày 5/9/2014 v/v ban hành quy chế cán bộ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM

Quy chế cán bộ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM (Ban hành kèm Quyết định số 844-QĐ/ĐU ngày 5/9/2014 )

Các báo cáo tổng kết hoạt động đoàn thanh niên, hội sinh viên

Tài liện hội nghị tập huấn cán bộ chủ chốt hội sinh viên trường ĐHSPKT TP. HCM năm học 2011-2012 tháng 9/2011

Văn kiện đại hội đại biểu Hội sinh viên việt Nam trường ĐH SPKT TP. HCM lần thứ VII nhiệm kỳ 2013-2015 thàng 9/2013

Tài liệu hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào sinh viên năm học 2011-2012; triển khai, quán triệt chương trình công tác Đoàn - Hội và phong trào sinh viên rường năm 2012-2013 thàng 11/2012

Tài liệu lễ phát động thánh thanh niên 2014 trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM " Tuổi trẻ Sư phạm Kỹ thuật tham gia xây dựng văn minh đô thị và văn hóa học đường" 3/2014

Báo cáo tổng kết công tác hội và phong trào sinh viên trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM năm học 2011-2012 tháng  5/2012

Báo cáo tổng kết công tác hội và phong trào sinh viên trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM năm học 2012-2013 tháng 5/2013

Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM năm học 2012-2013 tháng 6/2013

Các hoạt động khác

Thông báo số 234/TB-DU  ngày 29/8/2013 v/v tổ chức dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 68 năm ngày Cách mạng Tháng 8 (18/8/1945 - 19/8/2013) và Quốc khánh nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2013)

Thông báo số 126/TB-DU  ngày 27/8/2014 v/v tổ chức dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 69 năm ngày Cách mạng Tháng 8 (18/8/1945 - 19/8/2014) và Quốc khánh nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2014)

Thông báo số 266-TB/ĐU ngày 10/10/2013 v/v tổ chức đoàn viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Kế hoạch tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh ngày 17/02/2014

Trạm y tế

 

Sinh viên được cung cấp thông tin về các điều kiện hỗ trợ khám chữa bệnh tại trạm y tế?

Quyết định thành lập trạm Y Tế số 633/QĐ-CB ngày 6/6/1977.

  Cơ sở vật chất và trang thiết bị của Trạm Y Tế hiện có: minh chứng từ số 1-4.

 Biên bản thẩm định tiêu chuẩn thành lập Trạm Y Tế, số 12/TT-YTLĐ của TT Sức Khỏe Lao Động- Môi Trường ngày 30/09/2004: diện tích của trạm Y tế 140m2, số giường: 06…

 Chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y Tế

Thông báo thỏa thuận thành lập Trạm Y Tế, số 4066/SYT-NVY của Sở Y Tế ngày 18/10/2004.

 

Phiếu kiểm kê tài sản cố định của Trạm Y Tế (Mã đơn vị  kiểm kê: TYT – 01-5) năm 2013: bao gồm danh  mục các thiết bị của trạm y tế.

 

Chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y Tế (đang chờ phê duyệt).

v Công tác khám chữa bệnh

Danh mục thuốc tân dược (ban hành kèm theo Quyết định số 03/2005/QĐ – BHYT ngày 24/1/2005).

Danh mục thuốc thiết yếu sử dụng tại trạm Y Tế

 Báo cáo tình hình kiểm tra tủ thuốc sơ cứu tại các đơn vị năm 2012, 2013, 2014.

Báo cáo xuất nhập thuốc trường Quý 1 – Quý 2 năm 2014.

Hợp đồng khám sức khỏe định kỳ học sinh – sinh viên năm học 2013-2014 (Số 95/SKHD ngày 24/7/2013); Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng khám sức khỏe định kỳ cho HS-SV (Bệnh viện quận Thủ Đức ngày 25/10/2013): Kèm theo Phiếu đề nghị thanh toán, Hóa đơn bán hàng, Ủy nhiệm chi.

 Hợp đồng khám KTSK định kỳ cho CB-CNV Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM, số 015 – HĐKSK/BVSK, ngày 14/11/2012; Kèm Biên bản thanh lý, Ủy nhiệm chi và Thông báo gửi các đơn vị.

Hợp đồng xét nghiệm số 313/HĐKT ngày 8/11/2012 với viện Pasteur.

Đề xuất kế hoạch khám sức khỏe CBVC năm 2013, ngày 18/10/2013; Hợp đồng khám KTSK định kỳ cho CB-CNV Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM, số 13 HĐKSK/BVSK ngày 6/11/2013; Kèm theo Ủy nhiệm chi, Hóa đơn giá trị gia tăng và biên bản thanh lý hợp đồng.

 Hợp đồng xét nghiệm số 310/HĐKT ngày 7/11/2012 với viện Pasteur.

Nhật ký khám chữa bệnh: hình chụp.

v Công tác BHYT HSSV

v Luật BHYT số 25/2008/QH12

 Kế hoạch công tác Y Tế đầu năm học 2013-2014, ngày 23/07/2013.

Thông báo v/v đóng BHHSSV năm học 2013-2014, ngày 1/8/2013, đợt III ngày 13/11/2013.

Thông báo v/v thực hiện BHYT bắt buộc với HSSV các khóa và khám sức khỏe bắt buộc với HSSV khóa 2013 nhập học, số 05/TB- ĐHSPKT/TYT ngày 3/10/2013;

Hợp đồng đóng BHYT số 33/HĐ-BHYT ngày 24/09/2013.

 Bảng thống kê tổng hợp tham gia BHYT HSSV đợt 1 ngày 25/09/2013, đợt 2 ngày 18/10/2013, đợt 3 ngày 27/11/2013.

Kế hoạch công tác Y Tế đầu năm học 2014-2015, ngày 23/07/2014

Thông báo đóng bảo hiểm Học sinh - sinh viên năm học 2014-2015

http://hcmute.edu.vn/?ArticleId=b55dd4d8-f474-4f1e-8f45-cfef6d405dd4

Minh chứng việc cung cấp các tủ thuốc sơ cứu tại các xưởng thực hành: Sổ giao nhận thuốc và hiện trạng tủ thuốc: Tại các xưởng ở các Khoa

Báo cáo tình hình kiểm tra tủ thuốc sơ cứu tại các đơn vị năm 2012, 2013, 2014.

Việc hướng dẫn sinh viên năm thứ nhất có được đặc biệt chú trọng hay không? Nếu có, điều đó được thực hiện ra sao?

Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân – HSSV đầu năm học 2014-2015, số:   358  /KH-ĐHSPKT-CTHSSV, ngày 08/08/2014

Công tác y tế học đường được phổ biến đến toàn bộ SV trong TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HSSV ĐẦU NĂM HỌC 20..-20.. (Hàng năm P.CTHSSV gửi kế hoạch thực hiện tới tất cả các đơn vị trong trường nhằm phối hợp thực hiện).
Nội dung: quyền lợi bảo hiểm y tế, khác, hướng dẫn thời gian, thời hạn, quy chế của trường về y tế, sức khỏe; cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Các vấn đề sức khỏe: bệnh mãn tính cần hỗ trợ y tế, miễn GD quốc phòng, miễn giảm hoặc chuyển đổi: tư vấn ngành nghề cho phù hợp (minh chứng danh sách dc chuyển ngành vì v/đ sức khỏe P.CTHSSV); Miễn giảm GDQT (P.ĐT); Đơn…tư vấn Y Tế về v/đ sức khỏe.

 

Ghi chú: Tham khảo file báo cáo của Trạm Y Tế

 

Khoa

 

Sinh viên có được cung cấp thông tin về triển vọng nghề nghiệp hay không? Sinh viên có được tạo điều kiện để làm quen với thị trường lao động hay không?

Minh chứng ngày hội việc làm của phòng CTHSSV

Bổ sung mô tả một vài hoạt động cụ thể mà khoa, đơn vị tổ chức (định kỳ, không định kỳ) nhằm hỗ trợ và phát triển đời sống tinh thần, vật chất, xã hội cho sinh viên (hội họp đầu năm, hội thảo phương pháp học tập giảng dạy, hội việc làm, các loại học bổng, các đoàn hội, các phòng trào…)

Công cụ và quy trình thu thập ý kiến phản hồi của sinh viên;

Các vấn đề về tâm lý của sinh viên có được quan tâm? Có hoạt động nào nổi bật? (tư vấn, bệnh tâm thần, stress…)

Các thông tin về học bồng; các hoạt động ngoại khóa; tư vấn nghề nghiệp…

 

Các phong trào thể thao, văn nghệ, thi đua…

 

Các hội thảo, chương trình rèn luyện dành cho phát triển kỹ năng của sinh viên;

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Phòng Đảm bảo Chất lượng
Địa chỉ: Phòng A1-1102 - Tòa nhà trung tâm, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.
              Số 1 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, TP.HCM
Email: pdbcl@hcmute.edu.vn
Điện thoại: 08 (37221223) (ext. 48190) - Gặp C.Trang

Truy cập tháng: 15,672

Tổng truy cập:193,550