Tác giả :

TT

Tên quy trình

Biểu mẫu

Ngày hiệu lực

Đơn vị
thực hiện

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

01

Procedure for establishing the academic year’s quality objectives

BM-PĐBCL-TLMTCL

02/6/2014

Các đơn vị

02

Procedure for controlling and storing records

BM-PTCHC-KSLTHS

01/03/2020

Các đơn vị

03

Procedure for controlling documents 

BM-PĐBCL-KSTL

02/06//2014

Các đơn vị

04

Procedure for evaluating stakeholder’s satisfaction with curriculum 

BM-ĐBCL-HLKH

01/9/2015

P. ĐBCL

05

Procedure for  evaluating student’s satisfaction during the training period 

15/4/2015

P. CTHSSV

06

Internal audit procedure

BM-PĐBCL-ĐGNB

02/6/2014

P.ĐBCL

07

Corrective and preventive action procedure

BM-PQLCL-KPPN

01/6/2011

P. ĐBCL

08

Procedure for controlling nonconformity in training process

BM-PTCHC-KSSVKPH

01/01/2006

P.ĐT, Các khoa

09

Procedure for the top management’s reviewing of validity and effectiveness of the quality management system

BM-PQLCL-XXHTQL

15/6/2010

BGH, PHCTH, PĐBCL, PTSCTSV, PTTGD, PQTCL

CƠ CẤU TỔ CHỨC & NHÂN SỰ

10

Quy trình tuyển dụng Cán bộ viên chức
Staff recruitment procedure

BM-PTCCB-TDCBVC

01/01/2012

P. TCCB

11

Quy trình mời giảng và quản lí giảng viên mời giảng
Procedure for inviting and managing visiting lecturers 

BM-PTCCB-GVTG

01/5/2007

P.TCCB

12

Quy trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực
Procedure for training and developing human resources 

BM-PTCCBTNL

01/10/2010

P.TCCB

13

Quy trình giải quyết khiếu nại của CBVC
Staff complaint resolution procedure

BM-TTGD-GQKNCBVC

28/8/2015

P.TTGD

ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

14

Designing curriculum procedure

BM-PĐT-XDCTĐT

23/10/2017

P. ĐT

 15

Quy trình điều chỉnh CTĐT

Revising curriculum procedure
BM-PĐT-ĐCCTĐT   01/7/2019 P.ĐT 

16

Procedure for planning and implementing teaching 

BM-PĐT-KHGD

28/8/2015

P.ĐT

17

Procedure for inspecting and examining the compliance with teaching statute of lecturer 

BM-TTGD-THQC

28/8/2015

P.TTGD

18

Classroom observation procedure

BM-PĐT-QTDG

28/8/2015

Các khoa

19

Procedure for planning and organizing examination 

BM-PĐT-THI

28/8/2015

P. ĐT

20

Procedure for composing and keeping confidentially the test, replicating writing test; delivering, receiving the test and grade 

BM-PĐBCL-RĐTV

20/3/2015

Các Khoa

21

Monitoring final examination procedure

BM-TTGD-GST

28/8/2015

P.TTGD

22

Procedure for reviewing completion of courses and qualification for graduation

BM-PĐT-XHP_TN

28/8/2015

P.ĐT

23

Procedure for managing and awarding certificate

28/8/2015

P. ĐT

24

Planning and teaching at high quality classes procedure

BM-KĐTCLC-KHGD

15/9/2011

Khoa ĐTCLC

ĐÀO TẠO KHÔNG CHÍNH QUY

25

Training contracting procedure

01/9/2005

P. ĐTKCQ

26

Procedure for keeping confidentially the test and organizing examination of in-service training level

BM-PĐTKCQ-RĐT

10/9/2015

P. ĐTKCQ

27

Procedure for reviewing qualification for graduation of in-service training level

BM-PĐTKCQ-TN

01/01/2014

P.ĐTKCQ

QUẢN LÝ KHOA HỌC& CÔNG NGHỆ

28


Scientific research at university level procedure

01/02/2012P. KH&CN


 29

 

Procedure for implementing the intellectual property of scientific research products

 01/01/2016

 P. KH&CN

PHỤC VỤ SINH VIÊN

30

Procedure  for allocating accommodation at dormitory for students 

BM-BQLKTX- ĐSV

01/9/2015

KTX

31

Procedure for planning and performing art, sport and social activities

15/4/2015

P. CTHSSV

32

Procedure for resolving suspension of study, dropout, resume studying

BM-CTHSSV-TDTHHL

15/4/2015

P. CTHSSV

33

Student complaint resolution procedure

BM-TTGD-GQKN

28/8/2015

P.TTGD

HOẠT ĐỘNG KHÁC

34

Procedure for performing information and communication 

15/4/2015

P. CTHSSV

35

Procedure for compiling and issuing course book 

BM-TV-BSGTTLHT

15/5/2015

Thư viện

36

Supplementing reference book procedure

BM-TV-BSTLTK

15/9/2015

Thư viện

37

Procedure for collecting and managing tuition fees for full-time students 

07/3/2017

P. KHTC

38

Procedure for establishing investment project for mending of basic buildings 

BM-BPQLHSDA-LDA

15/9/2015

QT-BPQLHSDA

39

Maintaining and repairing equipment procedure

BM-PTBVT-BTSC

15/4/2015

P. TBVT

40

Procedure for purchasing materials and spare equipment

BM- PTBVT–MS

15/4/2015

P. TBVT

41

Procedure for calibrating the measurement devices

BM-CKM-HCTBĐ

01/12/2005

KCKM

42

Procedure for inviting and managing visiting lecturers

BM-THPĐT-GVTG

01/9/2015

Trường THKTTH

43

Planning and organizing examination procedure

BM-THKTTH-LKHT

01/9/2015

Trường THKTTH

Setting up and revising curriculum procedure

Setting up and revising curriculum procedure
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
Phòng Đảm bảo Chất lượng
Địa chỉ: Phòng A1-1102 - Tòa nhà trung tâm, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.
              Số 01 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP.HCM
Email: pdbcl@hcmute.edu.vn
Điện thoại: (+84-028) 3722 1223 (ext. 48195) - Gặp C.Trâm

Truy cập tháng: 38,896

Tổng truy cập:395,034